Maria mild en machtig

Mariaklokje

Wij groeten U, o koninging

Ave Maria

Maria te minnen

Het Angelusklokje

Pie Jesu

Gekomen is uw lieve mei

God groet u zuivere bloemen

Ave Maria

O Sterre der zee

Maria tot uw glorietroon

Te Lourdes op de bergen

Liebes  Jesulein

Ave Maria van Lourdes

U Rozenkrans, bemin ik