Twee Kapellen in Galder  1e Mariakapel aan de bouwerij

2e St Jacobskapel aan de Sint-Jakobsstraat 2

Mariakapel aan de  Bouwerij.
Op initiatief van kapelaan Oomen, die na de Tweede Wereldoorlog in buurtschap Galder werd benoemd en daar bij een van zijn parochianen intrek nam, werd op een verwaarloosd stukje grond aan de bouwerij in 1949 een devotiekapel opgericht, naar ontwerp van zijn vader, die architect was. Hiermee meende de kapelaan zijn dank te kunnen betuigen voor het einde van de oorlog en de bevrijding die voor Galder en Strijbeek op 29 oktober 1944 een feit werd. Op een met bomen begroeid gazon aan de splitsing Bouwerij en St. Jacobsstraat verrees een bakstenen veldkapel onder rieten wolfdak met vorstpannen, toegewijd aan Maria , Koningin van de Vrede. Het belendende klokkentorentje met zijn rieten zadeldakje draagt in sterke mate bij aan het bijna sprookjesachtige uiterlijk van het bedehuisje en roept onbewust herinneringen op aan Anton Pieck. Door de rondboogopeningen bovenin ontwaren we een bronzen luidklokje. Aan de voet van de torenmuren rondom de ellipsvormige ingang zijn blokken zandsteen toegepast. Tegen de achtergrond van een betegeld rondspaarveld in het interieur staat een gipsen Lieve Vrouwenbeeld. In de eerste jaren na de bouw werd er in de meimaand elke avond gezamenlijk het rozenhoedje gebeden. Op een gegeven moment raakte de kapel overwoekerd met struiken, bomen en onkruid, waarop vervolgens de hele buurt de handen uit de mouwen heeft gestoken. Vanaf die tijd zijn er steeds buurtbewoners geweest die zich bekommeren om het onderhoud van het bedehuisje. Vele keren al is er een Mariabeeld vernield en gestolen, doch telkens waren er mensen die een exemplaar ter vervanging aan de kapel terugschonken. Al vele jaren wordt er door een trouwe gever in de meimaand een fleurige bloembak ter versiering aan de buitenmuur gehangen. In deze Mariamaand worden overigens alle mensen uitgenodigd om tijdens een zondagse gezinsdienst bloemen mee te brengen, die dan na de viering door de kinderen in optocht van de St Jacobskapel naar de veldkapel aan de Bouwerij worden gebracht. Uit langs ’s-Heren Wegen


Sint-Jacobskapel   Sint-Jakobsstraat 2

 

Meer informatie over deze Sint Jacobskapel  klik HIER

Foto's: Wim Blankers

Deze kapel is in 1468 gebouwd. Van 1648 tot 1795 is de kapel toegewezen aan de Hervormden. Van 1800 tot 1881 school en schoolmeesterswoning. Gerestaureerd in 1884, 1934, 1979 en 1996. Het bedehuis, gelegen in een landelijke omgeving, heeft een fraaie met beuken beplante kapelakker, omgeven door een haagbeuk, en wordt als rijksmonument keurig onderhouden. Het bronzen luidklokje helemaal bovenaan in de toren, draagt blijkens opschrift de naam ‘Jhesus’ en werd in 1553 gegoten door Peter van den Ghein. In de kapel zijn zitbanken geplaatst en behalve door een altaar wordt de wit gepleisterde ruimte verder aangekleed met een gipsen Maria-met-kind-beeld, altaarbenodigdheden, een doopvent, een hangende kroonluchter en enkele geweven wandkleden. ‘s Zaterdags en op zondag worden er eucharistievieringen gehouden. Voorts dient de kapel voor feestelijkheden zoals trouwerijen. Nog altijd is de Sint-Jakobskapel te Galder geliefd als vertrek- of rustpunt voor Santiago-gangers op de traditionele route die van Zeerijp via Amsterdam en Utrecht naar Noordwest Spanje voert. Bron: langs ’s heren wegen


Kunt u iets meer over deze Kapel vertellen dat beslist hieronder zou kunnen staan? Klik dan op Reactie/Opmerkingen, schrijf de tekst in het venster, dat verschijnt en klik op verzenden .Bij voorbaat dank. De webmaster : Joop Timmermans.