Denekamp

Mariakapel aan de Molendijk in Denekamp

 De kapel is in 1954 op initiatief van pastoor drs. J.A. de Goey gebouwd in het Mariajaar naar een ontwerp van de architect P.J. Goorhuis. Glazenier Wim van Moerkom maakte de ramen en Jacob Maris schiep het beeld. De Bentheimer stenen waren geschonken door de familie Nijhuis uit De Lutte. De kapel werd met veel plechtigheid ingewijd. Na vernielingen heeft Jan Schoenaker de ramen opnieuw beglaasd. Er zij vier ramen met taferelen uit Maria’s leven en uit het Oude Testament. De ramen zijn buitengewoon fraai van vorm en kleur. In de voorgevel was tot 1988 de sluitsteen opgenomen uit de voormalige synagoge van Denekamp. De steen is in dat jaar ingemetseld in het nieuwe joods gedenkteken in de Vledderstraat te Denekamp. In 2005 is op initiatief van de buurt en met medewerking van  klokkenbouwer  Eijsbouts uit Asten het luidklokje geschikt gemaakt voor automatisch luiden. Het klokje luidt elke dag om 12.00 uur het Angelus. Op Maria ten Hemelopneming op 15 augustus is het klokje tijdens een openluchtviering officieel in gebruik genomen.

Zie onder angelus-klokje op de Home pagina onder bijzonderheden of klik Hier

De kapel is eigendom van de RK Parochie van de H. Nicolaas te Denekamp en wordt onderhouden door de buurt.Bron : Stichting Heemkunde Denekamp. Hennie Boink  -  Foto's Joop Timmermans.