Angelus klokje

In 2005 is op initiatief van de buurt en met medewerking van klokkenbouwer Eijsbouts uit Asten het luidklokje geschikt gemaakt voor automatisch luiden. Het klokje luidt elke dag om 12.00 uur het Angelus. Op Maria ten Hemelopneming op 15 augustus is het klokje tijdens een openluchtviering officieel in gebruik genomen. De kapel is eigendom van de RK Parochie van de H. Nicolaas te Denekamp en wordt onderhouden door de buurt. Bron : Stichting Heemkunde Denekamp. Hennie Boink


ANGELUS  Latijn: engel,

daarvan afgeleid: het angelus, als beginwoord van het Latijnse gebed Angelus Domini, in het Nederlands De Engel des Heren.

Die werd vroeger driemaal daags gebeden (om zes uur's morgens, om twaalf uur's middags en om zes uur's avonds). Voor het angelus

werd de kerkklok geluid, telkens driemaal kort en eenmaal lang, ter aanduiding van de duur der onderdelen van het

Angelus-gebed ( Het Engels des Heren.)

Het "Angelus" wordt alleen in de Paastijd vervangen door het "Regina Caeli"

R:
De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt;

Allen:
En zij heeft ontvangen van de heilige Geest.

R:
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U.
Gij zijt de Gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.

Allen:
Heilige
Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen

R:
Zie
de dienstmaagd des Heren;

Allen:
Mij
geschiede naar uw woord.

R:
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U.
Gij zijt de Gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.

Allen:
Heilige
Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen

R:
En
het Woord is vlees geworden;

Allen:
En
Het heeft onder ons gewoond.

R:
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U.
Gij zijt de Gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.

Allen:
Heilige
Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen

R:
Bid
voor ons, heilige Moeder Gods,

Allen:
opdat
wij de beloften van Christus waardig worden.

R:
Laten
wij bidden.
Wij bidden U, o Heer, stort uw genade in onze harten,
opdat wij, die door de boodschap van de Engel
de menswording van Christus uw Zoon gekend hebben,
door zijn lijden en kruis gebracht worden
tot de glorie van de verrijzenis.
Door dezelfde Christus, onze Heer.

Allen:
Amen.

                                    Bron :Stichting Interkerk Poeldijk Fax 0842141755