Zandberg-Hulst   oost Zeeuws-Vlaanderen

Foto's en Tekst: Ceciel van Dam

 Deze kapel staat in de polder, op een vrij afgelegen stuk weg. Vooral fietsers, wandelaars en plaatselijk verkeer komt daar. Vanuit Hulst kun je met de auto via de Zoutestraat richting Zandberg rijden. Ook wandelend over de liniedijk kun je daar komen. De Zoutestraat gaat over in de Standertmolenstraat, daarna in Willem-Hendrikstraat. Een zijstraat van de Willem-Hendrikstraat heet de Beerweg. Dáár is de Steenen Beer, iets terug, vóórdat de afslag naar de Beerweg wordt genomen, is het mogelijk nog een klein stukje verder te lopen (rijden?) en dan ligt het kapelleke verscholen tussen wat groen. Het is daar een prachtige omgeving.


Deze kapel staatbij de zgn.Steenen Beer

Net buiten Zandberg (een gehucht langs de weg van Hulst naar het dorp Graauw) ligt fort Het Boerenmagazijn. Vlakbij het fort, onderaan in de dijk waarover de nabij gelegen Beerweg loopt, liggen twee donkere holtes verscholen. Dit zijn twee sluiskokers van een voormalige inundatiesluis. In de volksmond staat de plaats bekend als de ‘Steenen Beer’ omdat tot voor kort alleen de waterkerende muur nog zichtbaar was. Boven op de dijk staat een bord met daarop uitleg en een kaart van de omgeving. Vanaf deze plaats voert een trap naar beneden. Daar wacht een uniek waterstaatkundig monument: Zeeuws-Vlaanderen werd in de 17e eeuw ingericht als bufferzone ter bescherming van Holland en Zeeland. Dwars door het gebied kwam een aaneengesloten stelsel van linies te liggen. Linies zijn dijken die verschillende forten met elkaar verbinden en zowel een waterstaatkundige als een militaire betekenis hebben. Op verschillende plaatsen werden inundatiesluizen in de liniedijken aangelegd om bij oorlogsdreiging stukken land voor de linies snel onder water te kunnen zetten. Tegen het einde van de 18e eeuw waren de in het inundatiegebied tussen Hulst en Sas van Gent gelegen schorren zo hoog opgeslibd dat bij eb de militaire troepen er gemakkelijk doorheen konden waden. Voor de verdediging was dit dus een slechte zaak. Een oplossing werd gevonden in het uitvoeren van een nieuw bedijkingsproject. Tussen de in 1784 en 1790 nieuw aangelegde dijken werden in totaal vier inundatiesluizen gebouwd om de herdijkte polders weer onder water te kunnen zetten. In vredestijd werden de sluizen gebruikt voor het lozen van overtollig polderwater