Wouw 2Mariakapellen

1e Mariakapel aan de Doeldreef:  Dit Kapelletje is gebouwd in 1994.

 

Brute roof Mariabeeld in Wouw door René Hermans. woensdag 11 februari 2009  Bijna 15 jaar heeft het Mariabeeld in de kapel aan de Doeldreef gestaan. Nu is het spoorloos verdwenen. Afgelopen maandagavond ontdekte Rina Veraart, die dagelijks de ijzeren sierhekken openmaakt voor bezoekers en ze 's avonds ook weer sluit, de diefstal. Ze is er helemaal beduusd van en ook ontzettend kwaad op de dieven. Dat het er meer zijn, staat voor haar vast, omdat het beeld te zwaar is voor één man om het te tillen. Het moet bovendien in een auto vervoerd zijn vanwege het gewicht. Het was 85 centimeter hoog. Geen duur kunstvoorwerp, maar een degelijk betonnen beeld. Wel heel mooi en sierlijk. Het werd in een stolp van onbreekbaar glas geplaatst. "Die stolp is met schroeven aan de muur verankerd, maar die is gewoon van zijn plaats gerukt. Het beeld is eruit gehaald en het onbreekbare glas is teruggezet", vertelt Rina Veraart. Inmiddels is de kapel voorlopig, in overleg met pastoor Jos Demmers, gesloten. Bezoekers die tevergeefs naar de kapel wandelen zijn onveranderd verontwaardigd: "Wie doet nu zo- iets?" en "Waar zijn de normen en waarden in dit land gebleven?"

5 Maart 2009 Er staat weer een beeld in de Mariakapel aan de Doeldreef in Wouw. Niet dat iemand het gestolen beeld heeft teruggebracht, of dat het teruggevonden is, maar er is een nieuw beeld geplaatst. De berichtgeving in de kranten drong zelfs door tot in Zeddam en de heer Joop Timmermans uit die plaats kwam met een fiks Mariabeeld naar Wouw. Dat beeld is inmiddels in de Mariakapel geplaatst en achter plexiglas geplaatst. Timmermans is ook de man die de website www.mariakapellen.nl beheerd. Het gaat om de kapel die in 1994 op initiatief van Jan Veraart en Sjaan Withagen werd gebouwd. Jan Veraart verrichtte het metselwerk en het beeld kregen de Wouwenaren van de broeders van Huijbergen. De kapel werd op bijna dezelfde plaats gebouwd waar in 1948 het Brabants Studentengilde een Mariakapel bouwde. Die werd later afgebroken, nadat de Wouwse jeugd veel vernielingen had aangebracht. Op Maria Hemelvaart in 1994 werd de kapel ingewijd door pastoor Piet Berende van Wouw en pastor Hans de Kort uit Heerle. Bron René Hermans

2e Mariakapel aan de Spellestraat:

 

Mariakapel, gebouwd naar ontwerp van H.W. Valk in 1936 in traditionalistische stijl. De kapel ligt even buiten de bebouwde kom van Wouw. Omschrijving. In groot formaat baksteen opgetrokken kapel. De plattegrond is drielobbig, met een rechte voorkant. Het leien schilddak is aan de achterkant gebogen, aan de voorkant heeft het een driezijdig overstek. De nok wordt aan voor- en achterkant bekroond door een piron. De voorzijde heeft een brede spitsboogvormige opening, aan de onderzijde afgesloten door een smeedijzeren hek, daarboven in de spitsboog op natuurstenen aanzetstenen rechte bakstenen moulants. Voor deze ingang is een halfrond plateau met traptrede aangelegd. De uiteinden van de voorgevel zijn voorzien van overhoeks geplaatste steunberen met natuurstenen afdekking. De zij- en achtergevels hebben een iets uitstekende plint. Inwendig bakstenen gewelf. In de bakstenen muren is aan de binnenkant op ooghoogte een band met mozaïek aangebracht. Hierin is het opschrift: "ONZE+LIEVE+VROUW+VAN+ALTIJD+DURENDE+BIJSTAND+BID+VOOR+ONS" verwerkt. Op een natuurstenen sokkel in een glazen kastje staat een Mariabeeld. Waardering. De kapel is van algemeen cultuurhistorisch belang als uitdrukking van de culturele en geestelijke ontwikkeling in Noord-Brabant, in het bijzonder de verbreiding van de Mariadevotie in het Interbellum. Zij is van architectonische waarde wegens de plaats die zij inneemt in het oeuvre van de architect Valk, in het bijzonder door de combinatie van gotiserende ornamentiek met een karakteristieke drielobbige plattegrond en een zeer expressieve hoofdvorm. Zij is gaaf bewaard gebleven en een zeldzaam voorbeeld van de uitwerking van het kapelmotief. Kadastrale aanduiding en bijbehorende kadastrale tenaamstelling: Kad. Gemeente:Roosendaal en Nispen Woonplaats: Wouw  bron: http://www.roosendaal.nl/docs/monumenten/htmlpag/uitleg/spellestraat%20044byKICH.htm

  De Mariakapel aan de Spellestraat De wegkapel aan de Spellestraat verrees vlakbij de locatie waar voorheen een kapel stond en werd gebouwd op initiatief van pastoor Wolters, die in 1929 als parochieherder naar Wouw was gekomen. Volgens aantekening van de pastoor in het parochiememoriaal droegen de gelovigen zelf 1600 gulden bij in de kosten van de bouw van de kapel, welke werd gerealiseerd naar ontwerp van architect H.W.Valk (1886-1973). Op 15 augustus 1936 werd ze ingezegend en toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand. De bakstenen kapel op hoefijzervormig grondplan gaat schuil onder een met leien gedekt helmdak met pirons. Steunberen geven het gebouwtje een robuuster uiterlijk. In het interieur bracht Jean Collette een tekstband aan in blauwe en vergulde mozaïeksteentjes: “Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand, Bid voor ons”. Het oorspronkelijke Mariabeeld door Henri Jonkers werd later gestolen en een tweede beeld ‘s nachts vernield, evenals de drie glas-in-loodvenstertjes boven de ingang. Lanexglas beschermt tegenwoordig een Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdesbeeld, dat wegens baldadigheid aanvankelijk alleen in de meimaand werd geplaatst. Het ijzeren hekwerk is gewoonlijk in het slot en alleen in de maand mei open gesteld wanneer er nog geregeld onder ruime belangstelling de rozenkrans wordt gebeden. Een buurtbewoner bewaart de sleutel en heeft samen met zijn vrouw het beheer over het bedehuisje dat eigendom is van de parochie Sint Lambertus. De kapel is omgeven door een zestal linden en karakteristiek gelegen aan de rand van de gemeente, daar waar de oude spellestraat uit komt in een driesprong. Bron: langs ’s heren wegen

 

WOUW - Wie binnendoor van Wouw naar Kruisland rijdt, komt op de hoek van de Spellestraat en de Heirweg een Mariakapel tegen. Wie het gebouw van dichtbij bekijkt, ziet echter dat het hoognodig opgeknapt moet worden. Het voegwerk is gescheurd, het dak heeft zijn beste tijd gehad, het hekwerk moet dringend geverfd en het bankje is aan vervanging toe. Vandaar dat deze week een werkgroep in het leven is geroepen die aan de slag gaat om de restauratie te bekostigen. "Het gaat om een bedrag van € 19.000", geeft Piet van Meel van de gebouwencommissie aan. Met dat geld kan de kapel zodanig opgeknapt worden, dat die weer jaren meekan. Van Meel is voorzitter, secretaris en pr-man van de commissie, emerituspastoor P. Berende zorgt voor de contacten met het bisdom, dokter C. van de Kar beheert de gelden, M. Obels en R. Roeken zijn lid. De laatste maakt een promotiefilm en zet een sponsoractie op.
De historie van de kapel gaat terug tot 1936. Op initiatief van pastoor Th. Wolters werd de kapel gebouwd naar ontwerp van architect J.W. Valk uit Den Bosch. Het kapelletje werd gewijd aan Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand. In het gebouw werd een Mariabeeld van H. Jonkers uit Den Bosch geplaatst en er kwam een mozaïek van Jaan Collette. Boven de ingang kwamen drie glas-in- loodvenstertjes, maar die werden in de loop van de tijd vernield. Ook het Mariabeeld verdween; later kwam er een nieuw beeld, dat nu in een glazen kast staat om vernieling of diefstal te voorkomen. Piet van Meel wil graag meer over de historie van het gebouw weten, hoe de glas-in-loodramen eruitzagen en waar het eerste beeld is gebleven. "Dat glas-in-lood vervangen kan ik zelf. Dat is namelijk mijn hobby." Hij heeft dan wel een foto of tekening nodig van het origineel. Wie hem kan helpen aan geld of informatie, kan bellen naar tel. 06-13820867.

WOUW - Mei 2009 De Mariakapel aan de Spellestraat in Wouw is volledig hersteld. Dinsdag werd dat om ingetogen manier gevierd met een kleine bijeenkomst waar zo'n vijftig man op af kwam. De renovatie heeft uiteindelijk een jaar in beslag genomen, wat volgens Piet van Meel, voorzitter van de commissie die de restauratie van de kapel regelde, snel is. De kosten vielen ook mee. In plaats van 19.000 euro, kostte alles uiteindelijk 14.000 euro.

Kunt u iets meer over deze Mariakapel vertellen dat beslist hieronder zou kunnen staan? Klik dan op Reactie/Opmerkingen, schrijf de tekst in het venster, dat verschijnt en klik op verzenden .Bij voorbaat dank. De webmaster : Joop Timmermans.

 

 Terug naar Home pagina klik hier!