Woensdrecht 2 Mariakapelletjes

(nr 1) Mariakapel Maria in ’t Groen aan het Kerkepadje te Woensdrecht

 

Ten zuiden, aan de rand van Woensdrecht licht dit aandoenlijke kapelletje. Je kan met de auto een heel eind komen maar het laatste stukje moet je echt te voet gaan. Alleen de bewoners van het Kerkpadje zelf mogen hier wel rijden om thuis te komen. Ik ben er nog niet achter wanneer de kapel is opgericht maar aan het bouwwerkje te zien is het nog niet echt oud, hooguit een jaar of vijftig. Bron: Ton Klaver


(nr 2) Mariakapel aan de splitsing Nieuweweg en Nederheide

Op een terrasvormige verhoging aan de splitsing Nieuweweg en Nederheide werd in 1948 op initiatief van het lagereschoolhoofd een Mariakapel opgericht, naar ontwerp van kunstenaar A. Mertens uit Berg en Dal en de architecten F.B. Sturm en L. Sturm. Een landbouwer stelde gratis een stukje grond beschikbaar dat later door de gemeente werd gekocht en de Jonge Boerenstand zette de actie op touw. Onder ruime belangstelling werd het monumentje op zondag 18 juli ingezegend onder de titel “Woensdrecht dankt Maria”. Ondubbelzinnig verwijst deze titel naar het voorbije oorlogsgebeuren. Het verhoogd gelegen bakstenen kèske heeft een zadeldakvormige afdekking. In de uitgespaarde rondboognis bevindt zich een gepolychromeerd keramisch beeld voorstellende Maria met het Jezuskind op de linkerarm. Het beeld dankt zijn ontstaan aan een spontane geldinzameling onder de bevolking van Woensdrecht na de bevrijding. Deze actie kan gezien worden als een dankbetuiging aan Maria voor de terugkeer van de Woensdrechtenaren die vanwege het oorlogsgeweld naar Bergen op Zoom en Zandvliet waren geëvacueerd. De plaatsing van het beeld werd een groot feest, compleet met stoet en praalwagens. Omdat er aan de oorspronkelijke verlichting en opsmuk van het beeld met smeedijzeren lantaarns regelmatig wat stuk ging, werden deze uiteindelijk verwijderd. Na vernielingen in 1987 werd het beeld nog hetzelfde jaar gerepareerd. Eind oktober werd het weer onthuld op zijn vertrouwde plaats in de kapelnis. De basis van het muurtje heeft de vorm van een altaartje en biedt de mogelijkheid tot het plaatsen van verse bloemen. De terrasvormige verhoging is beneden met klinkers en muurpartijtjes aangekleed en de begroeiing met herken en heesters daarboven vormt een geslaagde coulisse achter het kapelletje. Beeld en kapel zijn eigendom van de gemeente Woensdrecht en worden uitstekend onderhouden. Bron: langs ’s heren wegen.  Foto's: Wim Blankers.


Maria is terug op haar plek -Bergen op Zoom

door Domien Huijbregts domien.huijbregts@bndestem.nl.  donderdag 22 juli 2010 Tijdens de restauratie vroeg ze zich wel eens af of het ooit nog goed zou komen, bekent Dinies Oerlemans.

Toch staat Maria met kind sinds gisteren volledig hersteld en voorzien van een verse laag verf weer terug op haar plaats in het kapelletje op de hoek van de Nederheide en de Dorpsstraat in Woensdrecht. Het beeld was jaren geleden door vandalen beschadigd en was bovendien aangetast door de tand des tijds. "Ik heb er behoorlijk wat uren in moeten steken", vertelt Oerlemans. "De jurk en de voet van het beeld waren stuk en in het hoofd van Maria zaten gaten. Met klei en gips is het uiteindelijk toch gelukt om het helemaal te herstellen." Oerlemans kreeg de opdracht van de gemeente om het beeld te restaureren nadat ze een poging had gedaan om de Maria-figuur uit Ossendrecht te herstellen. Die werd tijdens de jaarwisseling van 2009 met vuurwerk opgeblazen.

"Het hoofdje van het beeld was er helemaal af en kon bovendien niet worden teruggevonden. Het beeld bleek onherstelbaar beschadigd te zijn. In plaats daarvan ben ik toen maar met het Woensdrechtse beeldje aan de slag gegaan." Inmiddels zijn de resten van het Ossendrechtse beeld overgedragen aan Streekmuseum Den Aanwas en heeft een nieuwe Maria haar plaats ingenomen. Met het gisteren in Woensdrecht onthulde beeldje heeft ze er nu dus weer een mooi evenbeeld bij. Het Woensdrechtse kapelletje werd enkele jaren na de Tweede Wereldoorlog opgericht. Dat gebeurde uit dank voor het feit dat er ondanks de enorme verwoesting van het dorp, tijdens de oorlog relatief weinig burgerslachtoffers waren gevallen.


WOENSDRECHT; - Amper een week nadat het gerestaureerde Mariabeeld op de hoek Nederheide/ Dorpsstraat in Woensdrecht terug in de nis is geplaatst, is het al weer vernield.

Het hoofd van het beeld, dat achter een traliewerk staat, is door vandalen toegetakeld. Dinie Oerlemans uit Hoogerheide is maanden beziggeweest om het Mariabeeld op te knappen.

Wethouder Vic Huijgens, die anderhalve week geleden samen met Oerlemans het beeld terugplaatste, is erg boos over de vernieling. "Gelukkig is het nog te herstellen", zei hij gisterochtend.

Wanneer het beeld hersteld wordt en wanneer het kan worden teruggeplaatst, kon Huijgens nog niet zeggen. Wel dat er extra maatregelen volgen. "We moeten een oplossing zoeken om er voor te zorgen dat het beeld niet nogmaals wordt vernield. Het meest voor de handliggend is om het straks achter een lexaanplaat te zetten."