Gemeente: Winterswijk  Beuksveld 40  7104 BD  Meddo

In het Registrum Memoriale Parochiae van de parochie, kunnen we lezen dat er in 1928 een troonhemel, zes lantarens en verdere benodigdheden zijn aangeschaft voor het houden van een plechtige processie met het Allerheiligste op eigen terrein. Op 24 juni van dat jaar werd de eerste ‘Sacramentsprocessie’ ook wel genoemd ‘Sint Jansprocessie’, gehouden. In het archief van de parochie kunnen we lezen: “dat op zondag 24 juni, op den feestdag van den patroon dezer parochie, werd onder algemene deelname voor het eerst een Plechtige Processie gehouden met het Allerheiligste over de terreinen der kerk”. ’s Zondags aansluitend aan het lof, vertrok men vanuit de kerk. Eerst liep men via het pad aan de kant van Spiekerman naar de pastorietuin naar het daar aanwezige rustaltaar. Daar ontvingen de aanwezigen de zegen met het Allerheiligste. Via het zelfde pad langs de kerk liep men daarna terug richting kerkhof; daar begaf men zich over het middenpad, al biddend voor de overledenen, naar achteren. Daar was een rustaltaar, dat in 1935 is vervangen door de bouw van een lijkenhuisje. Besloten is er toen dat de voorgevel zodanig zou worden ingericht, dat zij tevens kon dienen voor een rustplaats van het Allerheiligste tijdens de jaarlijkse sacramentsprocessie In 1957 was men van mening dat deze rustplaats te veel overlast veroorzaakte en men besloot dat er hiervoor in de plaats er een nieuw rustaltaar moest komen in het aangrenzende kerkbos. De aanwezige brandkolk werd daarvoor gedempt. Het van steen opgetrokken onderbouw met daarboven een houten bovenbouw heeft dus jarenlang dienst gedaan als een rustpunt in deze processie. De laatste jaren was er weer een discussie over het vervangen van het rustaltaar door een Mariakapelletje. Toen er in 2006 werd besloten om de kerk overdag open te stellen voor hen die om wat voor reden behoefte hadden om er even naar binnen te gaan, werd er besloten op de bestaande bovenbouw van het kapelletje wat van hout was om deze af te breken en daarvoor in de plaats op de gemetselde onderbouw een nieuwe stenen bovenbouw te plaatsen. Wij schrijven nu mei 2007 wanneer er een aanvang wordt gemaakt met deze verbouwing, waar we met enige trotse op terug kunnen kijken. Het resultaat is Maria waardig en zal nog jarenlang het rustpunt kunnen zijn in ons kerkbos. Op 7 oktober 2007 is het Mariakapelletje ingewijd door pastoor Patrick Kuipers Bron+Foto's: Joep Dorsthorst