Volkel

Op zondag 29 april 2007 trok een lange stoet genodigden, Begeleid door de Drumband en Harmonie St. Caecilia, vrijwilligers en andere belangstellenden naar de Antoniusstraat waar de inzegening plaats vond. door pastor Harry Hooijmans. Het Mariabeeld kreeg bij de inzegening de titel mee 'Maria, Onze Lieve Vrouw van de Goede weg'. Cor van Dijk, lid van de Raad van Toezicht sprak van een ‘uniek meesterwerk’. Een groep enthousiaste vrijwilligers heeft het kapelletje gerestaureerd met materiaal dat al eerder dienst heeft gedaan. Zo is het altaar afkomstig uit de voormalige Tivolikerk in Eindhoven en zijn de stenen van de muren van een gesloopt Volkelpand, ondersteund door de stichting Volkel in de Wolken. Die in mei 2006 voor de vijftiende keer plaats vond. Defensie werkte eraan mee door de start- en landingsbaan van de vliegbasis Volkel ter beschikking te stellen. De opbrengst van de show komt elk jaar ten goede aan de bevolking van Volkel. Die werd dat jaar gebruikt voor een toen nog te bouwen Mariakapel.  Foto's:  Mia Ruig -Vos de Wael.