Vierakker/Wichmond in de Pastorietuin.

 

In een hoek van de pastorietuin staat deze kapel. Het initiatief voor de bouw werd genomen door pastoor J.ter Heerdt tijdens een missie in 1940. De pastoor die bekend stond als een vurig Mariavereerder maakte waarschijnlijk zelf het ontwerp voor het kapelletje. Zijn plan werd in mei 1941 gerealiseerd met behulp van giften, bouwmaterialen en decoraties werden geschonken door de parochianen. Het metselwerk is gemaakt door N.Baakman. De pastoor had zelf voor een Mariabeeldje gezorgd, dat afkomstig was uit Spanje. (Dit beeldhouwwerk is echter in de 70er jaren gestolen. In de achterwand van het kapelletje bevindt zich een spitsbogige nis waarin op een sokkel een eikenhouten beeld geplaatst werd ter vervanging van het gestolene. Op de sokkel staat "Ave Maria oktober 1978".) De Mariakapel werd op 8 juni 1941 plechtig ingewijd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd bij het vredeskapelletje 's avonds de rozenkrans gebeden met litanie, bovendien werd in de tuin van de pastorie één keer per jaar een sacramentsprocessie gehouden waarbij een rustpauze werd gehouden bij het Mariakapelletje. Verkorte weergave uit: Weest gegroet.... kapellen langs velden en wegen van Katja Boertjes   Bron: W.Bluemers Ruurlo    Foto's: Joop Timmermans Zeddam.