Twello  oude wezeveldseweg

Deze kapel is kort na de tweede wereldoorlog geschonken door de meisjesvereniging Katholieke Actie Vrouwelijke jeugd uit Duistervoorde. Het stukje grond is geschonken door douarière E.D.J. Baron van Hövell van Wezeveld en Westerflier, geboren: M.C.H. baronesse Schimmelpenninck van der Oye. Voor de bouw waren verantwoordelijk aannemer B.Horstink, timmerman H.Beekman en de schilder A.Hafkamp. Op 22 augustus 1945 de feestdag van het Onbevlekte Hart van Maria werd begonnen met de bouw. In september 1945 werd de kapel door de Katholieke Actie Vrouwelijke jeugd onthuld, zoals in de oorkonde die in een loden koker onder de kapel werd begraven staat vermeld. Dit document is overigens in 1989 door de heer G.Debets met een metaaldetector opgespoort en opgegraven. De kapel werd indertijd door pastoor dr. G.A.H.IJsselmuiden ingezegend en er werd een Mariabeeld in geplaatst. Dit beeld werd kort na de inhuldiging door een hevige storm verwoest. Door de heer A.Hafkamp werd een nieuw beeldhouwwerk gemaakt. In augustus 1989 werd dit ruim 25 kilo wegende beeld uit de kapel gestolen en is niet meer teruggevonden.Nadien hebben er diverse tijdelijke beelden ingestaan.Het hekwerk dat ervoor zat - geschonken door mevrouw A.Berenschot- werd steeds weer vernield. Het huidige Mariabeeld is van 1996 en geschonken door mevrouw Eilert-Bosgoed. De kapel wordt goed onderhouden en is in 1993 nog gerestaureerd. Verkorte tekst uit: Wees gegroet.. kapellen langs velden en wegen in Gelderland door: Katja Boertjes ingezonden door W.Bluemers Ruurlo


'Iedereen kan steun vinden bij Maria' door René Vorderman. maandag 16 augustus 2010 Na zijn preek voor een grote groep belangstellenden besprenkelt Herman Spronck de sculptuur met een grote zwarte kwast. "Deze veldkapel kan de tand des tijds weer doorstaan'', spreekt hij. "Vanaf deze plek worden vredevolle gedachten meegenomen.'' Zowel de kapel zelf als het Mariabeeld was de voorbije maanden aan een opknapbeurt onderhevig. Maria is nu vandalisme-bestendig en een hekje moet het kwaadwillenden onmogelijk maken het beeld te stelen, wat in het verleden al eens gebeurde. Ook nieuw is een houten bordje met een gebed dat aan de kapel is bevestigd. Ans Spitholt uit Twello vertelt na de dienst dat ze nog weet hoe de Mariakapel vlak na de Tweede Wereldoorlog werd geplaatst. "Ja, daar was ik bij. Het programmaboekje heb ik thuis nog ergens liggen. Deze inwijding wilde ik wel meemaken.'' Spitholt, bijna 82, houdt geregeld halt wanneer ze de kapel passeert. Om te bidden tot Maria. "Ik ben altijd katholiek gebleven.'' De Martinusparochie nam 65 jaar geleden het initiatief voor het plaatsen van de kapel. Uit dankbaarheid voor de bijstand van Maria tijdens de bezettingsjaren. Duistervoorde, het katholieke gedeelte van Twello, zou de oorlog redelijk goed zijn doorgekomen. Pater Spronck maakt dit tijdens zijn toespraak nog eens duidelijk, maar erkent dat er ook in Twello oorlogsslachtoffers waren. "Laat dit kapelletje ons eraan herinneren dat we er zijn om te redden.'' Spronck is blij dat de processie tussen de Heilige Hartkapel op landgoed 't Wezeveld en de verderop gelegen Mariakapel sinds begin van het jaar 2000 in ere is hersteld. De plechtige optocht staat in het teken van de tenhemelopneming van Maria. Dit wordt door veel katholieken op 15 augustus gevierd. "In de periode tussen de plaatsing van de kapel en het jaar 2000 zijn hier nauwelijks processies geweest'', weet Spronck. "Dat vonden we een hiaat. Sinds we het weer hebben opgepakt komen er jaarlijks meer belangstellenden op af. Iedereen kan op zijn eigen manier steun vinden bij Maria. Wat ik er vandaag van vond? Een geweldige pastorale beleving.'' Ook Wim Nieuwenhuis is een trouwe katholiek. "De Mariadagen werden bij ons thuis altijd goed gevierd'', vertelt hij. "Tegenwoordig is dat allemaal veel minder. Als 15 augustus op een maandag valt, wordt dat niet beschouwd als een zondag. In België en Duitsland is dat nog wel zo, maar in Nederland zijn we iets koelbloediger.'' Blij is hij daarom dat er zo veel mensen bij de plechtigheid aanwezig zijn. Én hij bewondert zijn vrouw. "Er is niemand die zo veel voor de kerk doet als zij.''Bron: deStentor