Heilige Theresia Klik op een foto !


     

Theresia van Lisieux De Heilige Theresia van Lisieux wordt in 1873 geboren. Haar vader Louis Martin is horlogemaker, haar moeder heet Azélie-Marie. Ze wordt gedoopt als Marie-Francoise-Thérèse. In haar derde doopnaam is zij vernoemd naar de Heilige Theresia van Avila een zeer geleerde vrouw, die officieel het predikaat "kerkleraar" heeft ontvangen. Reeds op vijftienjarige leeftijd treedt Theresia in het Carmel klooster te Lisieux. Zij is bedeeld met een zeer zwakke gezondheid, maar toont zich sterk tegenover haar geestelijk bruidegom Christus. Zij is zeer nederig en eenvoudig en gehoorzaamt op kinderlijke wijze aan de bijzondere uitverkiezing door God. Maar ook is het een humoristische vrouw, die een armzalige jas draagt met erop geborduurd de initialen M.F.T.(Marie, Françe, Thérèse en die van haar goddelijke bruidegom I.H.S.(Griekse afkorting van Jezus, Zoon, Verlosser) Ze vertelt hoe ze zich voorstelt in dienst te zijn van het heilig huisgezin in Nazareth en er vissalade met een glas wijn klaarmaakt voor Sint Jozef, warme gerechten en rijp fruit voor de Heilige maagd Maria en voor het kindje Jezus, soep, rijst en jam. Maar schrijft ze, als ik zelf een slecht maal voorgeschoteld krijg zeg ik vrolijk tegen mezelf: "Meisje, vandaag is alles voor jou." Ook geestelijk heeft ze veel te lijden. Ze krijgt vaak op haar kop bijvoorbeeld omdat ze tuinbloemen in plaats van onkruid uit de tuin trekt. Ondanks haar zwakke gezondheid wil ze toch graag als missionaris naar China worden uitgezonden in 1896. Zelf voorspelt ze tijdens haar leven dat ze na haar dood een voorbeeld zal worden voor heel veel mensen en ook een voorspreekster in de hemel bij allerlei noodsituaties. Zij sterft na veel lijden aan een ongeneeslijke tuberculose op 30 september 1897. Haar laatste woorden zijn: "Ik hou van Hem. Mijn God ik hou van U." Theresia zou misschien allang vergeten zijn als haar overste haar niet zou hebben opgedragen een autobiografie te schrijven. Dat deed zij onder de titel: 'Histoire d'un âme.' Na haar dood wordt dit boek door haar orde uitgegeven, aangevuld met het verhaal over haar lijden en sterven. Het boek getuigt van een eenvoudige levenswijze en ze houdt er de eretitel "De kleine Theresia van het kindje Jezus" aan over. De kern van haar boodschap luidt: "Mijn kleine weg bestaat uit heel gewone dingen. Iedere kleine ziel kan alles doen wat ik gedaan heb." Patrones Zij is de patrones van de missie, omdat ze tijdens haar leven bijzonder begaan was met de verkondiging van het geloof onder wat men toen nog de heidenen noemde. Feestdag Haar feestdag viert de kerk op 3 oktober

  Bron: http://heiligeninkruissteek.50webs.com/index.html