Teteringen   Twee Kapellen


1e Kapel:     St.Josephkapel

De kapel is gebouwd rond 1950. De Jozefkapel is een eenvoudige wegkapel in de vorm van een rondboognis onder een leien schilddak gedekt met daktegels en uitkraging met geschulpte windveren. Op donderdag 23 juni 1994 is de kapel na een opknapbeurt weer plechtig in gebruik genomen. Dit gebeurde in samenwerking met Pastoor Verheijden, Burgemeester v.d. Berg, Harmonie Euphonia, het ouderenkoor en de werkgroep van de heemkundekring.Bron: fietsroutebeschrijving H.Maagd en de H. Dymphna kapel te Breda.


JOZEFKAPEL. St.Josephstraat, Teteringen. (1,7 km.) Wegkapelletje ca. 1950. eenvoudige kapel in de vorm van een rondboognis onder een leien schilddak gedekt met daktegels en uitkraging met geschulpte windveren. Kapelaan Bongenaar van 1938 tot 1946 kapelaan in Beteringen was een groot vereerder van St.Jozef. Hij wilde dit overbrengen op zijn parochianen. Daarom deed hij moeite om voor St.Jozef een eenvoudig kapelletje te maken. Het bestond uit een blokje hout tegen een boom met daarop een beeldje van St.Jozef. Op een vroege ochtend om 4.00 uur in maart 1942 heeft hij tegen een eik in de Heistraat een nisje getimmerd. Op de vraag van een voorbijganger, die de kapelaan vroeg ”Wat doet u hier zo vroeg?” antwoordde de kapelaan:” Ik hang hier een beeldje op, zodat hij zorgt dat wij niet hangen” De mensen uit de buurt waren heel blij met de eenvoudige Jozefkapel en kwamen er elke avond het Rozenhoedje bidden. Op verzoek van de kapelaan bij de gemeente Teteringen, werd de naam van de Heistraat veranderd in St.Josephstraat. In oktober 1944 bij de strijd om de Duitsers te verdrijven, vonden veel beschietingen plaats, ook de boom met het kapelletje werd geraakt en van het Jozefbeeldje bleef de bovenste helft ongeschonden. De bewoners werden niet getroffen. Dat was voor hen een duidelijk teken dat St.Jozef hen had beschermd. Daarom wilde men een blijvend monument bouwen voor St.Jozef. Janus Aarts stond een stuk grond af en Tinus Pij pers bouwde samen met Guus van Alphen. In de buurt werd gecollecteerd zodat de rekening kon worden betaald. Op 19 maart 1946 werd de kapel ingewijd onder aanwezigheid van alle buurtbewoners. In de kapel is een fles met oorkonde ingemetseld, daarop staan de namen van alle buurtbewoners en het waarom en hoe de kapel tot stand is gekomen. Zo hield men jarenlang een noveen ter ere van St.Jozef van 10 t/m 19 maart. Elke morgen om 06.30 en elke middag om 17.30 kwamen de buurtbewoners bijeen bij de kapel en werd er het Rozenhoedje gebeden. Mevr. E.v.d.Wijngaard bad dan meestal voor. Dit heeft men lang gedaan totdat in de zestiger jaren er een kentering in de beleving van de godsdienstige gebruiken kwam. De belangstelling voor de veldkapel verdween, er werden regelmatig vernielingen aangericht, ook het mooie St.Jozefbeeld werd gestolen en nooit meer terug gevonden. De heer van Pelt zorgde voor een nieuw beeld, dat stevig verankerd werd. De kapel werd door klimop overwoekerd, de kapel was nauwelijks zichtbaar meer. Totdat mevr. Romijn en mevr. Marge probeerden de klimop te verwijderen, zagen ze dat onderhoud heel hard nodig was. De werkgroep van Teterings Erfdeel heeft men een aantal vrijwilligers de hele kapel opgeknapt, zodat deze er weer keurig netjes uitzag. Op donderdag 23 juni 1994 is de kapel plechtig in gebruik genomen in samenwerking met pastoor Verheijden; burgemeester v.d.Berg; harmonie Euphonia, het ouderenkoor en de werkgroep van de heemkundekring. Het was een mooi en zinvol gebeuren. Bron: letterlijke tekst uit de fietsroutebeschrijving van de H.Maagd en de H. Dymphna kapel te Breda.


2e Kapel:  Mariakapel Teteringen  Posthoorn

De kapel is gebouwd in 1951 en staat net buiten het dorp Teteringen   Foto's: Wim Blankers

De Mariakapel aan de Posthoorn heeft daar niet altijd gestaan. De kapel is na de bevrijding gebouwd door de buurt Moleneind uit dankbaarheid aan Maria. De oorspronkelijke plaats was op de hoek van de Galgestraat en het Moleneind. Net als bij de Jozefkapel is er een fles met oorkonde ingemetseld. Kunstenaar Niel Steenbergen maakte een replica van het Mariabeeld in de Bredase Sint Joostkapel. In de zijmuur bevinden zich twee gedenkstenen, waarvan er één herinnert aan Wouterus de Leeuw, geboren te Teteringen in 1925 en op 21-jarige leeftijd gesneuveld op Java. Door de aanleg van de noordelijke rondweg aan het eind van de zestiger jaren, moest de Mariakapel plaatsmaken voor een fietspad. De kapel is toen in zijn geheel verplaatst naar de overkant van de weg. Ook dit monument kreeg te maken met vandalisme. Het Mariabeeld is vervangen en het glas-in-loodraam gerestaureerd.


Kunt u iets meer over deze kapellen vertellen dat beslist hieronder zou kunnen staan? Klik dan op Reactie/Opmerkingen, schrijf de tekst in het venster, dat verschijnt en klik op verzenden .Bij voorbaat dank. De webmaster : Joop Timmermans.