Wanssum

Kunt u iets meer over deze Leonarduskapel vertellen dat beslist hieronder zou moeten staan?

Klik dan op Reactie/Opmerkingen, schrijf de tekst in het venster, dat verschijnt

en klik op verzenden .Bij voorbaat dank. De webmaster : Joop Timmermans.