Schagen  O.L.Vrouw op de Keins

De kapel is gelegen op een oude terp, die ten tijde van het begin van de cultus als deel van een dijk nog aan zee lag en die nu nog waarneembaar is als een verdikt gedeelte aan de binnenzijde van de oude Westfriese (zee)dijk ten noorden van Schagen. - De bouw van de eerste kapel moet tussen 1510 en 1519 hebben plaatsgevonden. Deze kapel is tussen 1573 en 1585 weer afgebroken. - In 1924 werd de grond waarop de middeleeuwse kapel had gestaan opnieuw door rooms-katholieken aangekocht. Het Mariajaar 1954 leidde tot concretisering van de plannen om er weer een kapel te bouwen. Het gebouwtje, ontworpen door J. Overtoom, werd op 15 augustus 1956 gewijd. De kapel is een kleine rechthoekige ruimte met aan beide lange zijden drie ramen. Onder meer zijn afgebeeld een boot met Maria Sterre der Zee als boegbeeld en een gehandicapte man die uit de put water drinkt. In de ruimte staat een achttal zit- en knielbanken. Namen als het 'Het heilige wegje' en 'het heilig boschje' verwijzen ook naar de verering en de rituelen.

Bron : Meertens instituut    Foto's : Joop Timmermans.


Keinse is een plaats met een bijzondere geschiedenis. Het Keinsmerwiel getuigt nog van een grote dijkdoorbraak uit 1248. Het gevaar van overstroming lag hier altijd op de loer. Langs het tracÚ van de Omringdijk tussen Krabbendam en Keins zijn veel grote wielen te vinden. De Zijpe was immers een zeearm van de Noordzee. Meer dan elders liep de dijk hier groot gevaar. Bij een dijkdoorbraak ontstond een groot stroomgat dat naderhand wiel werd genoemd. Door zijn diepte kon het niet worden gedempt. Meestal werd de dijk hersteld door hem om de buitenkant van het wiel te leggen, soms aan de binnenkant.

Maar Keins raakte pas echt bekend door een bijzondere gebeurtenis. Het verhaal gaat dat dijkwachten tijdens een storm het gehuil van een kind hoorden. Het kind bleek vastgebonden aan een houten Mariabeeld dat was aangespoeld. Men vermoedde dat het beeld van oorsprong het boegbeeld was van een Portugees schip dat in de nabijheid was gestrand. Het beeld werd schoon gemaakt in een reeds bestaande put. Nadien bleek het water van de put een genezende kracht te bezitten.

In 1519 werd een kapel opgericht waar het beeld kwam te staan. Keins werd een bedevaartsoord. In 1586 werd de kapel door protestanten verwoest. Het beeld was echter al in veiligheid gebracht. In 1930 werd in een sloot een Mariabeeld gevonden. Dit beeld zou het verloren gegane beeld uit Keinse kunnen zijn. Onderzoek wees uit dat het in ieder geval om een 15de-eeuws beeld ging. Het beeld werd geschonken aan het Westfries Museum te Hoorn. Het wordt daar nog steeds druk bezocht door aanbidders van Maria.

Na de verwoesting van de kapel bleef Keinse een bescheiden bedevaartsoord. De put met geneeskrachtig water was blijven bestaan. Pas in 1956 verrees een nieuwe kapel op de plek van de oude.   Bron:Henk uit Harlingen