Oirschot    2 Kapellen

1e  O.L.Vrouw van de Heilige Eik  Proosbroekweg 11, 5688 JH Oirschot

Volgens de onderzoekingen die in het begin van de 17e eeuw werden verricht door de Oirschotse pastoor Peter van Vladeracken dateert de cultus van O.L. Vrouw van de H. Eik uit het begin van de 15e eeuw. Ook na de sloop van de cultuskapel in 1649, bleef men de bedevaartplaats bezoeken. In de 19e eeuw werd de kapel herbouwd en in het begin van de 20e eeuw vergroot. Tot op heden komen er dagelijks bezoekers - meestal op particulier initiatief of in kleine groepen - uit de regio, maar ook van verder, naar de kapel, vooral in de mei-maand. Per jaar zijn dat er naar schatting zo'n 25.000. Bron : J. Lijten  Foto's :Joop Timmermans.


2e  in het mooie gehucht Straten- gem. Oirschot staat deze Antoniuskapel

Foto's: Daan de Jong.