Noordwijkerhout Mariakapel aan de langevelderweg 27

Voormalig psychiatrisch ziekenhuis Sint Bavo in de Engelse tuin blijft deze Kapel behouden .
Op 15 augustus de feestdag van Maria ten hemelopneming was er altijd een grote processie, Mariahulde met bloemen en werd de rozenkrans gebeden.

Bron:Piet Noordhuizen