Neer

O.L. Vrouw Troosteres der Bedrukten - Hulp der Christenen

 

De kapel in het Sant ligt omgeven door vijf lindebomen temidden van bosschages aan een wegsplitsing op ongeveer een kilometer van de dorpskern. De kapel is een rechthoekig, bakstenen gebouwtje met een polygonale sluiting en een zadeldak, met de ingang aan de voorzijde. Boven de ingang is een ovaal venster en daarboven een nis waar thans de replica van het originele genadebeeld in staat. In de topgevel is een gevelsteen aangebracht met het inschrift 'AO DOMINI 1711'. In 1861 werd de kapel gerestaureerd en kreeg zij een dakruiter met een kleine luidklok. Wellicht werden toen ook de buitenmuren van een laag witsel voorzien, zodat zij ook wel de 'witte kapel' genoemd werd. In 1928 is het witsel verwijderd. In de zijgevels zijn twee ramen aangebracht.
- Op het altaar staat een beeld van Maria met het Jezuskind. Het altaar bevat de opschriften: 'Troosteres der bedrukten bid voor ons' en 'Hulp der Christenen bid voor ons'. Voor het altaar is in de tegelvloer de tekst aangebracht 'Bijstand der Christenen. Bid voor ons'. Op het hemelsblauw geschilderde plafond staat in bladgoud '1861' en de door elkaar gevlochten letters 'SMAR' (die waarschijnlijk betekenen: Sancta Maria Auxiliatrix Regina). Het altaar wordt geflankeerd door twee olieverfschilderijen op linnen van de hand van een telg uit de schildersfamilie Windhausen uit Roermond. De schilderijen tonen biddende mensen en kinderen die Maria bloemen aanbieden. Het ovale venster bevat een gebrandschilderd glas-in-loodraam met een voorstelling van Maria met kind en de jaartallen 1711 en 1961.
- Tegen de buitenmuur van de kapel aan de achterzijde hangt een houten kruis met corpus. Er liggen zeven kinderen begraven die in 1945 door landmijnen de dood vonden.        Bron : Meertens instituut   Foto's Joop Timmermans.