De Vrouwe van de Moerdijk.

 Plaats: Moerdijkse weg, Zevenbergschen Hoek/ gemeente Moerdijk.

 Nadat in 1936 de Moerdijkbrug geopend was, (nieuwe poort van Brabant) werd aan de Noord-Brabantse kant bij Zevenbergschen Hoek een Mariakapel opgericht. (Architect Jos Bedaux). Het initiatief hiertoe werd genomen door de beweging Brabantia Nostra. Deze beweging zag het katholicisme en daarbinnen de Mariaverering als een wezenlijk kenmerk van het karakter van Noord-Brabant. Op 15 augustus 1939 op het feest van "Maria Ten Hemel Opneming" werd de kapel ingezegend, waarin een groot beeld van Maria-met-Kind gemaakt door beeldhouwer Manus Evers was geplaatst. Maria kreeg hier de titel: “Hertoginne van Brabant”, maar de meeste bezoekers spraken over “Onze Lieve Vrouw van de Moerdijk”, of ook ”Onze Lieve Vrouw op Schildwacht” Door de opvallende plaats werd deze kapel een van de meeste bekende Veldkapellen van ons land. Het meest typische was het karakter van een Religie-grenspaal tussen Protestantisme en Katholicisme. Maar Maria zou daar niet blijven staan. In 1967 moest Maria verhuizen van de Oostkant langs de A17 naar de Westkant, in verband met de verlegging van de snelweg . Haar plaats werd ingenomen door een benzinestation. De 10 meter hoge toren werd vervangen door een moderne betonnen plaat .En door de aanleg van de HSL-Zuid moest de kapel voor de tweede keer wijken. Door de verbreding van de A16 en de aanleg van de HSL-Zuid werd de Mariakapel ter hoogte van Zevenbergschen Hoek in maart 2002 van zijn plek verwijderd.

 Niet op een ezel, maar op een vrachtwagen

Wordt zij opgeladen en gedumpt in de berm van een dijkweg. Daar heeft Maria ruim twee jaar op een oneerbiedig ‘zijspoor’ gestaan: in de slootkant.Op woensdag 15 december 2004 heeft ze echter een nieuwe waardige bestemming gevonden: langs de afrit van de A16 vanuit Rotterdam naar Zevenbergschen Hoek. Er is overwogen de kapel een plek te geven in het centrum van Zevenbergschen Hoek, maar daarmee zou de oorspronkelijke functie – wegwijzer naar het Brabantse land – verloren gaan. Echt in het oog springen doet de ‘Koninginne van het trotsche hertogdom Brabant’ niet op deze nieuwe locatie: ze staat achter een glazen geluidsscherm en bovendien flitsen de auto’s er met een snelheid van 120 kilometer per uur langs. Maar de kapel heeft hier wel een ruime plek en is goed bereikbaar via de Moerdijkseweg, dichtbij restaurant De Gouden Leeuw. De eerste bloemen zijn hier alweer neergelegd. In de meimaand van 2005 werd dit Mariabeeld langs de A16 voor de 3e maal ingezegend. Hopelijk geldt ook voor deze Lieve vrouw: drie maal recht is scheepsrecht. Door verschillende malen grondruil tussen Rijkswaterstaat en Gemeente, is de Gemeente Moerdijk bij besluit van de gemeenteraad officiële beheerder van dit culturele erfgoed.

 Bron: Wim van der Velden  Foto's Wim van der Velden en Daan de Jong


Bericht op website Gemeente Moerdijk 14-11-2001: Mariabeeld naar Moerdijkseweg Home > Actueel > Persberichten > 2001 MARIABEELD NAAR MOERDIJKSEWEG De Mariakapel langs de A16 verhuist naar een perceel dat direct aan de Moerdijkseweg ligt. Dat heeft het college van Moerdijk vandaag besloten. Het beeld zal vanaf de nieuwe locatie gericht zijn op zowel de A16 als de Moerdijkseweg. Daarmee blijft de functie als ‘poort van Brabant’ gehandhaafd.De gemeente ruilt het perceel van de oude locatie in voor het nieuwe perceel, dat kleiner is van oppervlakte. Ter compensatie draagt het projectbureau HSL-A16 de kosten voor de inrichting van het perceel en de verplaatsing van het beeld.


De Mariakapel in de buurt van de Moerdijkbrug heeft de afgelopen weken een flinke opknapbeurt ondergaan. En er staat nu op een fraaie plaquette de tekst die er ook hoort: 'Sta reiziger! Wees wellekom. Hier treedt ge Brabant binnen. Doch weet, dit trotsche Hertogdom. Heeft háár als Hertoginne.'   Dick van Geest uit Breda is bijzonder in zijn nopjes. Hij bond de kat de bel aan een paar weken geleden in deze rubriek. Hij vroeg zich af of deze tekst ooit bij de kapel heeft gestaan en als dat zo was, waar die dan gebleven is. Er kwamen veel reacties op zijn oproep, maar niemand kon definitief uitsluitsel geven over de aanwezigheid van een dergelijke plaquette in het verleden.   Dankzij de gemeente Moerdijk is die er nu in ieder geval wel. Rob de Pauw van de afdeling realisatie en beheer hield zich met de kapel bezig. "Ik hoop dat we iedereen weer verblijd hebben met het opknappen van het beeld en de kapel. Zelf vind ik het in ieder geval een geslaagd resultaat", vertelde hij.    Dat vindt Dick van Geest ook. "Er is een prachtige aluminium plaquette met de aloude vermanende tekst geplaatst tegen de achterzijde van het bouwsel. Het kapelletje heeft een flinke schoonmaakbeurt gehad. Er zijn zelfs vier nieuwe bomen geplant. Kortom: het is nu weer een waardig monumentje dat ook het bezoeken meer dan waard is." Volgens de Bredanaar hebben sommigen moeite om het te vinden. "Het kapelletje staat naast het grote vrachtwagenparkeerterrein van hotel-restaurant De Gouden Leeuw aan de westkant van de A16 bij afslag 18 aan de Moerdijkseweg", zegt hij.   De tekst van de plaquette is overigens afkomstig van Albert Smulders, die daarmee wees op het Brabants eigene. Het initiatief voor de kapel, die oorspronkelijk op een andere plaats stond, werd genomen door de beweging Brabantia Nostra. Overigens stond er oorspronkelijk ook een tien meter hoge toren bij de kapel. Dat blijkt uit een foto die Wim van der Velden mij stuurde. Het wordt ook duidelijk uit de herinneringen van Leni Broekmeulen uit Breda die er destijds vlakbij in de buurt heeft gewoond.  Zij schreef: "Ik weet dat er een klok in de hoge toren hing. Die werd in de meimaand geluid voor het rozenhoedje. Ook kan ik me herinneren dat er twee ijzeren 'Ave Maria's' in het gras lagen. Ze waren wit geschilderd." Bron: bndestem.nl

De verhalen van Ad Rooms zijn tevens gebundeld in boekvorm. Deze boeken zijn te verkrijgen via de boekhandels

Zie ook www.hetrijkeroomseleven.nl