Luttenberg  1 Lourdesgrot en 2 Maria bij het "'t Schippertie"


1 Lourdesgrot in het centrum


Kunt u iets meer over deze Mariakapel vertellen dat beslist hieronder zou moeten staan? Klik dan op Reactie/Opmerkingen, schrijf de tekst in het venster, dat verschijnt en klik op verzenden .Bij voorbaat dank. De webmaster : Joop Timmermans.


2 kapel bij Saksische boerderij "'t Schippertie"

`t Schippertie is een Saksisch boerderijtje van rond 1800. Deze boerderijtjes ontstonden vaak door boerenknechten, die door hard werken, zich opwerkten van plaggenhut tot een stenen huisje met wat grond, om een eigen bestaan op te bouwen. Het was een zware tijd en ze leefden een ruig en hard bestaan. De naam `t Schippertie ontstond, doordat een zekere heer Reefman in 1869 het boerderijtje verkocht aan de Hessemse turfschipper Regenerus van Veen. Hij kocht het huisje voor zijn tweede vrouw en dochtertje. Zelf schipperde hij door met zijn knecht Jan Lens. De omgeving bestond uit bos, heide en woeste zandgrond. In die tijd was het een hele klus om deze arme zandgrond om te dopen tot vruchtbare akkers. Vanaf die tijd is `t Schippertie door vele eigenaars bewoond geweest. In 1993 is het door ons gekocht en zijn we bezig dit huis en erf zoveel mogelijk de sfeer van vroeger uit te laten stralen. Wij streven naar leven in harmonie met de natuur. Velen ervaren deze plek dan ook als een "oase van rust". Wij hebben de indruk, dat dit huis en erf veel herinneringen aan vroegere tijden oproept bij bezoekers. De Lourdesgrot, ons oudheidskamertje, de authentieke waterput, een takkenbosoven, zelfgemaakte dranken, de biologische waterzuiveringsinstallatie, de kelder; U zult verrast zijn wanneer u een rondgang maakt over ons terrein. 't Schippertie is een plek geworden die stil maakt en tot nadenken stemt. Wij heten u van harte welkom op het karakteristieke Schippertie.

Tot ziens, Rudy & Alize Dijkman Veenweg 8 8105 RB Luttenberg Tel. 0572-301796 (Bezichtigingen alleen op afspraak)