Liessel  gemeente Deurne

Sint Hubertuskapel. Molenweg 1b te Liessel

 

St. Hubertuskapel

Omstreeeks 1350 werd in Liessel een kleine lage kapel gebouwd op de plaats waar nu het gemeenschapshuis staat. De kapel was toegewijd aan de H. Maria en de H. Hubertus. De functie van deze kapel bleef beperkt tot het lezen van een vroegmis op zon-en feestdagen. Ook werden er uitvaartdiensten gehouden.

Vanouds was Liessel een bekende bedevaartsplaats waar St. Hubertus, de patroon van de jagers, werd vereerd. In het bijzonder werd zijn bescherming gevraagd tegen hondsdolheid of razernij. Op voorschrift van de overheid in 1648 mocht de kapel niet meer voor de katholieke erediensten worden gebruikt. Hierdoor raakte het pelgrimsoord in vergetelheid. De bevolking hechtte echter veel waarde aan haar kapel en trachtte het verval het verval zo goed mogelijk te voorkomen. Toch werd de inmiddels oude kapel in 1831 afgebroken.

Tijdens de viering van het 650-jarig bestaan van het Liesselse St. Hubertusgilde in 1981 werd het initiatief genomen een nieuwe St. Hubertuskapel te bouwen. Op St. Hubertusdag 3 november 1984 werd de nieuwe kapel ingezegend door pastoor Pigmans en werd een gedenksteen geplaatst door pater Aarts.

Deze kapel is, evenals de oude kapel, toegewijd aan de H. Maria en de H. Hubertus. Het beeld van de H. Maria staat links naast het altaar en het beeld van de H. Hubertus rechts naast het kruisbeeld. Tevens is een oud gebruik in ere hersteld. Ieder jaar op omstreeks 3 november wordt Het St. Hubertusbrood gewijd en uitgereikt aan mens en dier ter ter bescherming tegen bepaalde ziekten, zoals hondsdolheid.

 Bron & foto's: Ton Klaver