Op de splitsing Eerselseweg-Vessemseweg

Omschrijving: Rode bakstenen muren en rode dakpannen. Aan de voor- en achtergevel zijn steunberen gebouwd. Aan weerszijden van de kapel zaten oorspronkelijk glas-in-lood ramen die stuk gegooid werden en daarna vervangen door namaakglas-in-lood. Op de achtergevel staat een ijzeren kruis; op de voorgevel een stenen optrekje waarin een klokje hangt. Afmetingen van de kapel 5.40 x 4.60 m. Boven de ingang is een stenen plaat aangebracht met tekst: Heilige Maria Wij danken voor uwe bescherming in den oorlog en de bevrijding in de jaren O.H. 1940-1944"

De vloer is van rode plavuizen, het gewelf is van hout, voorzien van een dwarsbalk, De ingang is voorzien van een ijzeren hek. Het Mariabeeld staat op een stenen onderstuk van 1,25 m. hoog. Het Mariabeeld zelf is 1 m. hoog en is eenvoudig uitgevers in blauw en geel. De armen zijn iets gespreid; om het hoofd is een aureool. Het beeld staat in een nis. Aan weerszijde daarvan hangen foto's. Een is van pastoor Johannes van Cuijck(1944-1948) en een van J>W>A> Smulders, burgemeester van oost-West en Middelbeer en tijdens de oorlog waarnemend burgemeester van Vessem-Wintelre-Knegsel. Hij stierf in een concentratiekamp in Flossenburg op 20 april 1944.

De kapel werd gebouwd uit dankbaarheid voor de bescherming tijdens de oorlog en voor de bevrijding. \Pastoor Johannes van Cuijck stimuleerde de Mariaverering. Op 26 juni 1945 kreeg men van de gemeente de vergunning om de kapel te bouwen Architecty was C.A. de Bever en aannemer Joseph van de Ven uit Knegsel De bouwkosten bedroegen 2000 gulden. De vloertegels werden geschonken door de familie Cartigny. Bij de bouw en aanplanting kreeg men steun van parochianen (o.a. de Jong Boerenstand) In 1947 werd de kapel ingezegend. Men leende tijdelijk een Mariabeeld uit de Ceciliakerk in Veldhoven. In 1948 gaf pastoor van Leeuwen opdracht om een beeld te vervaardigen. Het werd gemaakt door de N>V> Tiglia te Tegelen. In 1949 arriveerde het beeld in Knegsel en werd gewijd op het feest van Ma's verschijning te Lourdes. Na de wijding werd het in processie naar de kapel gebracht Het klokje boven de ingang deed dienst tijdens de processies in de meimaand en op Maria ten Hemelopneming. Eind juli 1983 werd het beeld uit de kapel gestolen. Via een krantenartikel en een foto kon men het beeld snel weer terugkrijgen. Het bleek verkocht aan een antiquair die zich na het persbericht zich spontaan meldde. Het kapelletje wordt nog steeds door omwonenden verzorgd en regelmatig bezocht door mensen om er te bidden.   Bron: langs 's Heeren wegen