Keijenborg 2 Mariakapellen    Home


(1e)  Koldeweiweg t/o Maria Postel 

MARIA KAPELLETJE KOLDEWEIWEG KEIJENBORG
Het Maria kappelletje is gebouwd in 1927 en is nog een aandenken aan de sacramentsprocessies die in Keijenborg werden gehouden. Vanaf 1927 tot in de jaren 60 werden er processies gehouden op de eerste zondag in juli. Deze processies liepen door de tuin van Bejaardentehuis Maria Postel. Het pad liep ongeveer waar nu aanleunwoningen aan de Koldeweiweg staan. Nadat in december 2013 Zorginstelling Markenheem het Zorgcentrum Maria Postel sloot en verkocht, werd op 21 maart 2017 het Maria kapelletje overgedragen aan het Schuttersgilde St. Jan. In dat zelfde jaar werd tijdens de kermis in juni het kappelletje opnieuw gezegend door pastoor Scheve

Bron: Ernest te Stroet   Schuttersgilde St. Jan

Vernieling  Mariabeeld in 2005

 

(2e)    Kapel bij de Kerk

Deze Mariakapel bevindt zich op het kerkplein bij de Sint-Jan de Doperkerk. De eerder op deze plek gebouwde kapel was dusdanig bouwvallig dat men in 1995 besloot een nieuw Mariakapelletje te bouwen op dezelfde plaats. Het beeld is van de rouwende Maria met

het lichaam van haar gestorven zoon op haar schoot De weergaven van dit thema wordt ook wel de Pita (Bewening)genoemd.