Kampen

Het protestantse Kampen is een Mariakapel rijker. Henk van Dam uit 's Heerenbroek bouwde voor het Mariabeeld uit de Verrijzeniskerk in Zwolle een kapel - zonder dat hij wist of het beeld er ooit een plek zou krijgen. Het parochiebestuur ging niet zonder slag of stoot akkoord met de vraag van Van Dam, of het beeld uit de voormalige rooms-katholieke kerk een plek kon krijgen in de kapel aan de Veecaterweg. Volharding Van Dam bouwde stug verder en kreeg de pastoor aan zijn zijde. De kapel is de enige in het protestantse Kampen en omgeving. Bij de wijding waren onder de honderd belangstellenden ook predikanten en burgemeester Bort Koelewijn aanwezig. Bron: rtv Oost

Meer info:  Klik hier