Helmond  

O.L.Vrouw van Binderen, Lelie onder de doornen

Deze kapel is dagelijks open van 9.00 tot 18.00 uur afspraken voor diensten :

J.van Langen     Binderen 2    5702 NT  Helmond   Tel.0492-522087

Binderen, O.L. Vrouw van Binderen, Lelie onder de doornen

De kapel van Binderen is gelegen in de wijk Helmond-Noord, op het terrein waar tot 1650 de cisterciŽnzerinnenabdij Sancta Maria de Valle Imperatricis was gelegen. Deze abdij, die in de volksmond bekend stond als de Abdij van Binderen, werd in de jaren 1237-1246 gesticht door Maria van Leuven, dochter van hertog Hendrik I van Brabant en weduwe van Keizer Otto IV en graaf Willem I van Holland

- Volgens een legende is de Mariadevotie in Binderen verbonden met de kloosterstichting. Volgens deze legende raakte Maria van Leuven tijdens een jachtpartij haar gezelschap kwijt en kwam in een moeras terecht. Terwijl zij wegzonk in het natte veen, riep ze 'O God, wees mij genadig, verlos mij uit deze nood. O God 'k binder in!' Toen niemand haar leek te horen, beloofde zij Maria op deze plek een klooster te zullen bouwen 'voor reine maagden uit adellijk geslacht' als zij zou worden gered. Plotseling werd de aarde weer vast en kon zij met haar page verder. Al spoedig bleek de moerassige grond niet geschikt voor de bouw van een klooster. Maria besloot daarom aan de Maagd Maria te vragen wat de beste plek was. Op een avond keek zij, biddend tot Maria, vanuit het raam van haar kasteel neer op een hoog veld bij de rivier de Aa, dat bijna geheel door de rivier werd omsloten. Ineens zag ze op die plaats 24 cisterciŽnzer nonnen in wit habijt die met zes jonkvrouwen langzaam om de hoogte heen liepen. Zo had Maria zelf de plaats aangegeven, waar het klooster gebouwd moest worden. Toen het gereed was, noemde Maria het, naar haar angstig avontuur, Binder-in, Binderen.
- De abdij van Binderen was, zoals alle cisterciŽnzerinnenabdijen, toegewijd aan Maria. Maria zal dan ook in het klooster zijn vereerd, temeer daar de cisterciŽnzers een speciale Mariadevotie kenden. Een grote bedevaartplaats van O.L. Vrouw is Binderen nooit geworden. De huidige devotiepraktijk werd onder invloed van de publicatie van Frenken kunstmatig in het leven geroepen en begon in 1941, toen op 12 oktober de kapel geopend werd. Bij die gelegenheid werden een tweetal devotieboekjes en een speciaal devotieprentje uitgegeven.
- Tijdens en na de oorlogsjaren 1940-1945 groeide het kapelletje uit tot een centrum van Mariadevotie. Met name in de meimaand werd elke avond het rozenhoedje gebeden en werden naast gebedsdiensten in de kapel ook openluchtpredikaties met bidtochten vanuit de binnenstad van Helmond naar de kapel gehouden. In 1946 werd ook een broederschap opgericht: de Broederschap van Onze Lieve Vrouw van Binderen Lelie onder de doornen. Nog steeds is de kapel een centrum van stilte en rust waar dagelijks gelovigen uit Helmond en verre omgeving komen bidden. De kapel is dagelijks geopend van 9.00 tot 18.00 uur. In de maanden mei en oktober wordt elke zondag om 16.30 uur een speciale gebedsdienst ter ere van O.L. Vrouw van Binderen, Lelie onder de doornen, in de vorm van een rozenkransgebed gehouden. Bron : Meertens instituut  Foto's: Joop Timmermans.