Het historische verleden van de kapel De kapel is een Mariakapel, die gesticht is door Jan de Ney rond 1715. Ze is gebouwd in Barokstijl, hetgeen voor een kapel zeer zeldzaam is. De kapel is uit historisch oogpunt ook zeer waardevol, daar ze in de tijd van de Franse revolutie en onder Napoleons gezag is gebruikt als schuilkerk. De toenmalige pastoor van Slenaken had de eed van trouw aan Napoleon niet afgelegd en moest vervolgens onderduiken. Hij kwam terecht bij een zekere familie Lemmens in Heijenrath.De kapel is vanaf 19 september 1996 definitief als monument door de Rijksdienst van Monumentenzorg opgenomen op de lijst van monumenten. Hierover is de stichting zeer verheugd. Volgens de Rijksdienst heeft de kapel voldoende cultuurhistorische waarde (als schuilkerk) en architectonische waarde (Barokstijl) om ook in de toekomst beschermd te blijven. Het onderhoud gebeurd door de buurt en door de Stichting-Culturele-Activiteiten-Heijenrath. In 1943 werd de linkerhelft van de voorgevel gerestaureerd. In 1973 werd het dak vernieuwd door de buurt. In 1996 is door de Stichting-Culturele-Activiteiten-Heijenrath de gehele voorgevel en de vloer gerestaureerd. Tevens is elektriciteit aangesloten en er werd een dakgoot aangelegd. Er is loodbedekking op de mergel aangebracht zodat de ornamenten niet meer door weersinvloeden worden aangetast. Bron:Stichting-Culturele-Activiteiten-Heijenrath  Foto's:Fam. Willemsen-Roelofs


Kunt u iets meer over deze Mariakapel vertellen dat beslist hieronder zou moeten staan? Klik dan op Reactie/Opmerkingen, schrijf de tekst in het venster, dat verschijnt en klik op verzenden .Bij voorbaat dank. De webmaster : Joop Timmermans.