Haps straatkantseweg

HAPS - Een groep Hapse bewoners maakt zich sterk voor een kapelletje.

Vlnr. Liesbeth van Heeswijk (voorz.), Pierre Arts, Frans Gerrits, Evert van den Hoogen, Ger Graat en zittend Bart van Raaij. Pastor A. Bogers ontbreekt op de foto. (foto: Tom Oosthout)
 

‘Juffrouw, mogen wij er dan een bankje bij maken?’ Drie jongens van 15 jaar van het Merletcollege Mill reageren enthousiast als hun docent Liesbeth van Heeswijk (51) uit Haps tijdens de Engelse les vertelt dat er in Haps plannen zijn voor het bouwen van een kapelletje. Plannen die inmiddels ook door het Cuijkse college van B&W zijn omarmd en mede daardoor werkelijkheid worden.
 

Herdenkingsplaats

“Het idee komt eigenlijk van mijn schoonvader. Hij wilde in Haps een herdenkingsplaats realiseren voor de oorlogsslachtoffers en veteranen. Maar er is in onze kleine gemeenschap nog geen kapel. Dat plan is vervolgens in de dorpsraad aan de orde gesteld en akkoord bevonden, op voorwaarde dat het kapelletje voor een breder publiek toegankelijk zou worden”, aldus Van Heeswijk.
 

Kaarsje branden
“Mensen hebben behoefte om ergens een kaarsje te laten branden”, weet Van Heeswijk. “Een kerk is dan zo groots, een kapel wat intiemer. En nu gaan we er een bouwen!” Vanuit haar woonkamer heeft Van Heeswijk zicht op de lokatie waar dat kapelletje in de toekomst moet verrijzen, er staat aan de Straatkantseweg reeds een bord met daarop de tekst ‘Deze plek is voor de Hapse vredeskapel’.
 

Vrijwilligers

Samen met Pierre Arts uit Haps heeft Van Heeswijk een werkgroep samengesteld die bestaat uit enthousiaste mensen met ieder hun eigen expertise. Om privaatrechtelijke redenen is de werkgroep omgezet in een stichting, Stichting Vredeskapelleke Haps. Frans van de Kamp (eigenaar beeldenmuseum) heeft zich vrijwillig aangemeld als beheerder van de toekomstige kapel. “De een heeft een sluitsteen, een ander biedt aan te voegen of te metselen. Mensen denken en doen mee. Saamhorigheid is troef in Haps.”
 

Iedereen is welkom

Hoe de vredeskapel er uit moet gaan zien, is al duidelijk. “Mensen moeten er rust kunnen vinden en iedereen is er welkom. Vandaar dat het een open kapel wordt, vredig, met een Mariabeeld, vergelijkbaar met die in Maurik en Beers. Gedacht wordt aan ramen die gebrandschilderd zijn, voorzien van rozen (denk aan de rozengeschiedenis van Haps) of een afbeelding van onze patroonheilige Sint Nicolaas.”
 

Meer informatie:

De stichting probeert door zelfwerkzaamheid het project zo goedkoop mogelijk te houden. Middels subsidies en acties wordt getracht geld in het laatje te krijgen. Men wil het kapelletje in de herfst 2012 klaar hebben. Ideeën en/of meepraten over inrichting? Info: Liesbeth van Heeswijk, tel. (0485) 330842 of  06-23411107.

Bron:Cuijks Weekblad