Haaren (N.Br)

Mariakapelletje als rustpunt voor fietsers en wandelaars
Het Mariakapelleije aan de Helvoirtseweg in Haaren is een aardig bouwwerk in een landelijke omgeving. Een rustpunt voor fietsers tussen Helvoirt en Haaren en een meditatiepunt voor Mariavereerders.
In 1985 ontstond het initiatief om in Haaren een Mariakapel op te richten. Onder de plaatselijke bevolking werd een enquête gehouden met als resultaat een honderdtal positieve reacties. Door de inmiddels opgerichte Stichting Mariakapel Haaren werden plannen ontworpen, gelokaliseerd bij de Oude Toren aan de Langeweg. Maar deze zouden te veel gaan kosten. Een droom leek vervlogen. Echter.
Enige tijd later kon het bestuur van de Stichting Mariakapel Haaren van de gemeente de beschikking krijgen over een stuk grond met daarop een solide gebouwtje, gelegen langs de weg Haaren-Helvoirt. Dit voormalig kadaverhuisje was in1947 gebouwd en werd al enige tijd niet meer als zodanig gebruikt. Bij besluit van de gemeenteraad van 12 december 1991 werd het parochiebestuur, voor het symbolische bedrag van één gulden, eigenaar van de grond en het gebouwtje.
De plaatselijke kunstenaar Ton Buijnsters
(†1998) werkte zijn plannen uit. Het karakteristieke gebouwtje zou een forse metamorfose ondergaan. Het meest opvallende daarbij is wellicht de aanbouw van een klokkentorentje en een luifel boven de ingang. Een smeedijzeren hekwerk moet voorkomen dat onbevoegden zich toegang kunnen verschaffen. Het Stichtingsbestuur deed een beroep op de inwoners van Haaren om een bijdrage te leveren aan het totstandkomen van de kapel. Vele giften stroomden binnen. Stille weldoeners schonken de klokkenstoel en een bronzen klokje dat in 1969 gegoten was door klokkengieterij Petit & Fritsen NV uit Aarle-Rixtel. Behalve een mooi versierde rand staat op het klokje een latijnse tekst “verba volant, scripta manent” (“Woorden vervliegen, wat geschreven staat blijft”).

In maart 1992 werd met de bouw begonnen onder supervisie van Ton Buijnsters. Ook de omgeving werd aangepast en opnieuw beplant.
Het uitdrukkingsvolle bronzen Mariabeeld werd ontworpen door Ton Buijnsters. Het toont ons een zittende Maria met een hoofddoek en op haar schoot het Kindje Jezus dat de mensen aankijkt. Boven de boog staat in zwart beschilderde geanodiseerde aluminium letters ‘MARIA IN ‘T VELD’. Op een messing plaat rechts van het beeld in de kapel is het Wees Gegroet gegraveerd. In een andere messing plaat, bij binnenkomst rechts is de volgende tekst gegraveerd: “Deze Mariakapel is gebouwd mede op initiatief van Antoon van der Meijden
(† 1-3-1987) en is in gebruik genomen in mei 1992. Met dank voor de financiële bijdrage van velen”. Op donderdag 25juni1992 wijdde pastoor W. Muskens de Mariakapel op feestelijke wijze in.

 

Onze Lieve Vrouw van Haaren
Gij staat in de velden bij weer en bij wind en houdt op Uw armen het goddeljk Kind. Wij zijn de schaapjes in doornen verward met pijn aan de voeten en pijn in het hart. Wij leven in onvree, wij hebben veel haat, wij vechten met onrecht en allerlei kwaad. Wij weten geen weg en geen raad op den duur, och Moeder, wees Gij ons een goede gebuur.
Maar nu hebt Gij alles ten goede gekeerd, Gij hebt ons de weg naar ons Moeder geleerd! Wij zijn weer vol moed nu met U in de buurt, want Gij hebt bij ons nu een huisje gehuurd. Met U in de buurt zijn wij vol goede moed, en scharen, als schaapjes, ons trouw aan Uw voet, Breng Gij ons terug bij Uw Goddelijk Kind, al dwalen wij hulp ‘loos in weer en in wind! Wij weten de weg en vertrekken aanstonds:
Lief Vrouwke van Haaren: Bid Gij er voor ons.