Grubbenvorst

St. Jans Kapel, St. Jansweg Johannes de Doper (Sint Jan) was een zoon van priester Zacharias En Maria’s nicht Elisabeth die onvruchtbaar zou zijn. Toen Elisabeth toch zwanger bleek te zijn, werd het kind beschouwd als een godsgeschenk. Tijdens zijn leven schonk Johannes aan bekeerden het doopsel der boetevaardigheid. Ook doopte hij Christus in de Jordaan. Ongeveer twee jaar voordat Christus de kruisdood strierf, zette koning Herodes Johannes gevangen en liet hem onthoofden Al in de 15e eeuw stond in het kleine bos langs de Sint Jansweg een kapel ter ere van Johannes de Doper, de patroonheilige van de gemeente Grubbenvorst. Het betrof een grote kapel met een grondoppervlak van circa 75 m2. In 1810 werd het gebouwtje op last van Monseigneur Berdolet, de bisschop van Aken, verlaten wegens de Napoleontische wetgeving en een jaar later werd het afgebroken. Op initiatief van Kapelaan Slots werd in 1943 op een open plak in hetzelfde bos, op de hoek met de Zaar, begonnen met de bouw van een nieuwe devotiekapel ter ere van Johannes de Doper. De exacte plaats van de oude kapel was toen nog niet vastgesteld. De bouw van de nieuwe kapel werd echter al gauw gestaakt, toen een Engelse bommenwerper op het centrum van Grubbenvorst neerstortte. De muren van het gebouwtje hadden toen reeds een hoogte van één meter. In 1954 vatte pastoor Tijssen het plan op om verder te gaan met de bouw van de kapel en zette een actie op touw om geld in te zamelen. Maar omdat deze pastoor plotseling werd overgeplaatst, kwam ook deze keer niets van de goedbedoelde plannen terecht. Pas in 1959, onder pastoor Hoefnagels, werd de kapel eindelijk afgebouwd door aannemer Boers en architect Leusen uit Venlo. Op 29 juni van dat jaar werd een roodstenen beeld van Johannes de Doper in processie naar de kapel gebracht en werd het gebouwtje op toepasselijke wijze ingezegend. Het bedehuisje ter ere van Johannes de Doper ligt eenzaam verscholen in het bos (op het Floriade terrein in 2012.) Het open gebouwtje is opgetrokken in baksteen en bezit een sierlijke gevel en een zadeldak dat bedekt is met dakpannen. De entree wordt gevormd door een rondboog en ook in de zijmuren zijn twee rondboogvormige openingen aangebracht. De achtermuur wordt daarintegen wordt doorbroken door twee lange, smalle spitsopeningen. Het interieur is wit geschilderd. Tegen de achterwand is een houten knielbank geplaatst. Daarboven hangt in een ondiepe nis een schilderij met een voorstelling van Johannes de Doper uit 1991. Het oorspronkelijke Sint-Jansbeeld werd al in 1959 vernield, alsmede het glas in lood van de kapelvensters. Schuin achter de kapel staat een houten kruis met een corpus. Het accentueert een zogenaamd archeologisch monument dat in 1990 werd opgericht naar aanleiding van de studie naar de exacte plaats en de geschiedenis van de oude kapel, dat een jaar daarvoor was Lottum met steun van de gemmente en burgers van Grubbenvorst. Op de maandag na 24 juni, de feestdag van Johannes de Doper, draagt de pastoor van Grubbenvorst als het goed weer is bij de kapel een Heilige Mis op

.Bron: Stichting Historische Kring Grubbenvorst  Foto's Daan de Jong.