Deze Mariakapel aan de Gronausestraat 319 in Glane - Gem.Losser staat tegen de voortuin van de familie Wolters en wordt daarom ook wel aangeduid als de kapel Wolters. De grond is eigendom van de provincie Overijssel. De kapel bestaat uit een van Osse-stenen gemetselde muur, waarin een nis is uitgespaard. Deze stenen zijn bijzonder omdat ze gebakken zijn in de steenfabriek van Osse in Losser, terwijl het formaat van de stenen met 7x20x10 cm groter is dan de gangbare bakstenen. Deze steenfabriek heeft destijds de stenen gebakken voor de H. Blasiuskerk in Beckum, waar pastoor C.E. Osse van 1907 tot 1940 parochieherder was geweest. Een pastoor, die met naam en faam bekend stond en die geboortig afkomstig was van genoemde steenfabriek. De stenen, die na de bouw van de kerk in Beckum waren overgebleven, zijn (waarschijnlijk) geschonken aan de parochie Maria Geboorte te Losser met de bedoeling er o.a. Mariakapellen van te bouwen. In de nis stond aanvankelijk een Jezusbeeld, dat werd gestolen. In 1988 hebben inwoners van Glane, die elke dag het kapelletje passeerden, het geheel grondig opgeknapt. Er werd een beeld geplaatst, dat Maria met kind voorstelde en dat afgeschermd was met een glasplaat. Alle moeite ten spijt hebben onverlaten dit beeld ook weggenomen. In 2007 is een nieuw eikenhouten Mariabeeld met rozenkrans geplaatst, dat is vervaardigd door Joop Dunhof uit Glane. Rond het kapelletje zijn rododendrons gepoot, terwijl het kapelletje met paaltjes is afgescheiden van het nabij gelegen boerenerf. Om bij het kapelletje te komen werd een paadje aangelegd van basaltkeitjes. Op zondag 20 mei van dat jaar heeft pastor B.H.M. Reerink met assistentie van misdienaars en de kleinkinderen van Joop Dunhof na een feestelijke Mariaviering in de St. Martinuskerk te Losser het Mariabeeld ingewijd, waaraan onder meer medewerking werd verleend door de muziekvereniging Excelsior en het gemengd kerkkoor. Na afloop was er een bijeenkomst in het Dorpshuis De Glaan.

Foto,s :Joop Timmermans.   Bron: Mariakapellen in Twente klik hier om dit boekje te bestellen.