Gilze. 2 Mariakapellen 


1e Kapel  Op de hoek Kerkstraat-Alphensebaan.

Foto's: Daan de Jong


Kunt u iets meer over deze Mariakapel vertellen dat beslist hieronder zou kunnen staan? Klik dan op Reactie/Opmerkingen, schrijf de tekst in het venster, dat verschijnt en klik op verzenden .Bij voorbaat dank. De webmaster : Joop Timmermans.


 

2e Kapel

Foto's en tekst ontvangen van Henk en Tonnie

Een kapelletje van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand staat te Gilze in het buurtschap Verhoven. Met wat zoeken is het te vinden op het erf rechts naast het pand Bavelseweg 3 Gilze. Het staat ongeveer 50 mtr van de weg af en is goed te zien. Vanaf de inrit naar de panden Bavelseweg 7 t/m 11. Het is in 1946 gebouwd door de bewoners van het buurtschap Verhoven dat tegen het vliegveld aangelegen is.   Tijdens de oorlog vielen er regelmatig bommen in het buurtschap die voor het vliegveld bedoeld waren. Dat bracht tientallen doden, schade aan boerderijen en angst voor herhaling mee. In 1942 werd door de bewoners gezamenlijk een schuilkelder gebouwd waar tijdens de regelmatige bombardementen gebruik van werd gemaakt. In die schuilkelder werd ook een prent van Maria opgehangen en tijdens de vele angstige uren deden de boeren een belofte: Als we het overleven bouwen we op deze plaats een kapelletje ter ere van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand. Na de oorlog droeg iedereen zijn steentje bij en is er de kapel gekomen. Hoewel de kapel nodig onderhoud nodig heeft brand er bijna altijd een kaarsje.Precies op de plaats waar de kapel staat was tijdens de Tweede Wereldoorlog een schuilkelder. Tijdens de oorlog lag het buurtschap Verhoven onder de aanvliegroute van bommenwerpers die het op het vliegveld Gilze-Rijen gemunt hadden. Hierbij werden ze gehinderd door het nabij opgestelde afweergeschut. Toen in 1942 dit oorlogsgeweld toenam, besloten de inwoners van Verhoven een schuilkelder te bouwen van anderhalve meter diep en bedekt met pakken stro. Er werd ook een prent van de H. Maria opgehangen. Tijdens het verblijf in de kelder werd door iedereen gebeden. Tijdens de vele angstige uren deden de mensen in de schuilkelder een belofte: Als we het overleven bouwen we een kapel ter ere van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand. Na de oorlog was het zover, iedereen droeg zijn steentje bij en kwam de kapel er. In 1946 werd het kapelletje, waarvoor het buurtschap f 300,-- bij elkaar gebracht had, ingezegend. De familie Wouters Klaassen zorgde dat er steeds verse bloemen waren en een kaarsje werd aangestoken. In de loop der jaren raakte het in verval zodat een grondige opknapbeurt nodig was. In 1994 zorgde leden van het St Ambrosiusgilde voor een opknapbeurt zodat het schuilplaatskapelletje weer in ere is hersteld. Bron: J de Vet.