Gastel  Sint-Corneliuskapel  Sint Cornelisplein 1

Vanaf de vroege middeleeuwen is Gastel kerkelijk verenigd met Budel. Reeds aan het einde van de 15e eeuw bestond er hier een aan St. Cornelius, toegewijde kapel. Na de Vrede van Munster (1648) werd de kapel aan de katholieken ontnomen en tot circa 1800 gebruikt door de Nederduits-gereformeerde gemeente Budel-Gastel. In de kapel werd in 1803 een schooltje gebouwd. Voor het midden van de 19e eeuw - in 1831 is de kapel-school nog uitgetekend - werd de kapel gesloopt. Het schooltje werd vervolgens gehuisvest in een ander gebouw dat, na de opheffing van de school in 1855, vermoedelijk is verbouwd tot de huidige kapel. Verder zijn de berichten van de kapel tot 1926 schaars.
Foto's: Daan de Jong Meer informatie:
http://www.onzelievevrouwvisitatie.nl/Gastel_voorgeschiedenis.htm