Fleringen H.Hartkapel bij Kroezeboom.

a

Deze kapel staat aan de lansinkweg bij de zeer bekende Kroezeboom (ook wel kruisboom genoemd) deze is waarschijnlijk geplant  omstreeks 1550 als grensmarkering tussen akkers. In 1971 is het H.Hartbeeld verplaatst naar de parochiekerk te Fleringen.


Kunt u iets meer over deze Mariakapel vertellen dat beslist hieronder zou moeten staan? Klik dan op Reactie/Opmerkingen, schrijf de tekst in het venster, dat verschijnt en klik op verzenden .Bij voorbaat dank. De webmaster : Joop Timmermans.

.