Etten-Leur 4 Mariakapellen. 1x LoudesgrotAchtergrond muziek :Wij groeten U, O Koningin van Kamerkoor BonTon o.l.v. Paul van Gulick


26-5-2006 / Mariabeeld ingezegend

ETTEN-LEUR – De Lambertuskerk aan de Markt in Etten-Leur staat komende zondag geheel in het teken van de verering van Maria. Daartoe wordt een plechtige heilige mis opgedragen en een nieuw Mariabeeld in het kapelletje naast het Oude Raadhuis geplaatst.

Het nieuwe Mariabeeld vervangt de Witte Madonna, die terugkeert naar de zusters van Het Withof. FOTO CON CLASQUIN De celebranten in de Lambertuskerk zijn monseigneur Philip Bär, oud-bisschop van Rotterdam, pater Arnold van Gemert van de kapucijnen uit Meersel-Dreef en pastor Jan Munsters van de plaatselijke Maria-parochie.

Mei is van oudsher de Mariamaand, maar het is voor het vijfde jaar op rij dat in de Lambertuskerk de viering in haar huidige vorm wordt gehouden. Vanwege het eerste lustrum wordt de mis door drie heren opgedragen. Mgr. Bär zegent voor de mis het nieuwe Mariabeeld plechtig in. Dat krijgt een vaste plaats in de kapel naast het Oude Raadhuis aan de Markt. Het vervangt de Witte Madonna, die terugkeert naar de zusters van Het Withof.

Na de eucharistieviering is er een gratis middagmaal voor de kerkgangers. De celebranten zegenen dan ook de zieken.

De viering wordt opgezet door Vrienden van Lambertus, de plaatselijke afdeling van De Zonnebloem, Cloveniersgilde St.-Johannes de Doper, afdelingen van de Katholieke Bond van Ouderen, Katholieke Vrouwen Organisatie, Vrouwen Profiel en de pastoraatsgroep van de Lambertusgeloofsgemeenschap.

De viering is bedoeld voor alle Mariavereerders en begint zondagmorgen om half elf met de plechtige inzegening van het Mariabeeld door mgr. Bär. Het beeld is sinds kort in bezit van de ‘Vrienden van Lambertus’. Foto’s van de overdracht zijn te zien op http://www.vriendenvanlambertus.nl. BN De Stem


BIJZONDERE MARIA-VLAG BIJ " ’ t KAPELLEKE "

Bij het begin van de Maria- meimaand heeft de stichting " Vrienden van Lambertus " op maandagmiddag 1 mei ondanks de regen onder een aardige publieke belangstelling - een bijzondere Maria-vlag geplaatst aan het geveltje van de Maria-kapel ( ’t Kapelleke ) aan de Markt, naast het Oude Raadhuis van Etten-Leur. De Maria- beeltenis op deze nieuwe vlag is vijf jaar geleden, speciaal voor de Maria-viering, ontworpen door het bestuurslid van de stichting Frans Verschuren, helaas in april 2005 overleden. Deze bijzondere Mariavlag zal gedurende de hele meimaand aan de gevel van ’t Kapelleke blijven wapperen.

Ook is het gevelbord met de tekst ’t Kapelleke door de stichting opgeknapt en weer herplaatst


2e kapel    Attelakenseweg 5

 

Begin jaren dertig woonde op de Leur de kunstzinnige en enigszins excentrieke familie Raaijmakers. Zoon Pierre was kunstenaar en dochter Mimi trad toe tot de Catechisten in Breda, een religieuze rooms-katholieke groepering, werkzaam in buurten en wijken waar hulp nodig was en actief in de meisjesbescherming. De Catechisten, die in Etten een dependance hadden naast de Lambertuskerk, kennen een sterke devotie tot Maria. Mimi Raaijmakers was eigenlijk zo’n beetje initiatiefneemster tot de oprichting van het kapelletje dat namens de jonge boerinnen op Attelaken een plaatsje kreeg. Het werd in 1934 gebouwd bij het Dorenstraatje op grond van grootvader Vermunt en in mei van dat jaar op plechtige wijze ingezegend. Het hardstenen reliëf, voorstellende Maria met kind, was een creatie van Pierre Raaijmakers, gemaakt in opdracht van een onbekend gebleven weldoener. Door de aanleg van het fietspad  raakte het kapelletje in de verdrukking. Na een opknapbeurt waarbij de van oorsprong betonnen voetplaat, de omlijsting en het zadeldakje zijn vervangen door natuursteen, werd het op 19 november 1988 naar de huidige locatie verplaatst aan de Attelakenseweg 5. Dit gebeurde op initiatief van het Sint-Hubertusgilde die het kèske adopteerde, in samenwerking met buurtschap “Patteluk”. Bron: Langs ’s Heren Wegen.Foto's: Wim Blankers.


3e kapel   Haansberg

Tussen Haansberg en Sander bevindt zich ook een kapelletje, bestaande uit een baksteenwand met mozaïektableau, voorstellende Maria met kind, onder een trapeziumvormige hemelsblauwe luifel. Maria draagt een blauwe mantel. Een witte sluier valt over haar schouders. Het kindje dat voor haar staat met zijwaarts gestrekte armpjes in een wit hemdje, lijkt ons uit te nodigen om naderbij te komen. Het kleine religieuze monumentje werd omstreeks 1962 door buurtbewoners gebouwd naar ontwerp van een Zundertse architect. Op initiatief van de plaatselijke kapelaan was er onder de buurtgenoten geld opgehaald om de bouw te kunnen realiseren. Aannemer Neijts schonk diverse materialen, nodig voor de bouw. Tot aan het einde van de jaren zestig werd er in de meimaand ‘s avonds bij herhaling gezamenlijk de rozenkrans gebeden. Onlangs werd het kleinood evenals zijn directe omgeving, enigszins gerenoveerd Bron: langs ’s heren wegen   door Piet Oosthoek.

ETTEN-LEUR - Eigenlijk is wijk(vereniging) best een groot woord. Voor de Haansberg in Etten-Leur, vroeger een weggetje met wat huizen in het buitengebied, intussen al lang ingehaald door de groeistuipen van Etten-Leur. Maar groot of klein, wat doet het ertoe als je samen wat te vieren hebt, zoals de Haansberg deze zonnige zaterdagmiddag.-------------------------------------

Veel van de bewoners zijn er hun huizen voor uit gekomen. Op het veldje in de oksel van het Sander en de Haansberg, bij de Mariakapel, staat een kleine honderd man. Best veel, als je weet dat 56 gezinnen lid zijn van de wijkvereniging. Het is er gezellig, er wordt geproost met plastic glazen bubbeltjes. Op de Mariakapel, die er weer jaren tegen kan. Op de sculptuur van de haan, die, een kilometer verderop richting Etten, eerder op de middag is onthuld. En op elkaar en op de wijk, omdat het er allemaal weer netjes bijligt. De Mariakapel is relatief jong, gebouwd zo eind jaren vijftig. Op initiatief van twee kapelaans, die van mening waren dat de Haansberg best dankbaarheid mocht tonen dat er daar in de Tweede Wereldoorlog zo weinig was gebeurd. Maar de laatste jaren was het er nogal een bende geworden, met het onkruid een meter hoog. Daarvan is nu niets meer te zien. Dankzij de door de buurt zelf gerealiseerde make-over is een markant plekje ontstaan, met wat bankjes, wat bloembakken en knappe verlichting. Markant is ook de andere helft van het project: de metalen haan op een bergje, waar de Oude Grind overgaat in de Haansberg. Gemeentelijk wijkmanager Annelieke Selbach was uitgenodigd om op beide plekken iets officieels te doen (laken wegtrekken, lintje knippen), vanwege haar stimulerende rol richting de wijk. De haar toegedichte verdienste retourneerde ze ogenblikkelijk naar de mensen van de wijkvereniging, 'die niet bleef kijken naar wat niet kon, maar in plaats daarvan ging voor wat wél kon'.  De 'motor' van de klus, Frans Robben, toonde zich vooral onder de indruk van en blij met de medewerking van zo'n beetje alles en iedereen waar was aangeklopt. Het Ave Maria had toen al geklonken, a capella gezongen door het Petruskoor .

Maria zal gezien hebben dat het goed was, daar bij haar kapelletje op de Haansberg. bron Piet Oosthoek p.oosthoek@bndestem.n1         Foto's: Wim Blankers.


4e kapel  Bremberg.

In 1944 werd in de parochie Liesbosch op de Bremberg, aan de splitsing Moerdijkse Postbaan en Hoogstraat, een kapel gebouwd ter ere van Maria. Hiermee betoonde parochie haar dankbaarheid voor besparing van oorlogsgeweld dat elders zoveel schade had aangericht. Al voor de Hervorming had de Bremberg een eigen kapel. Het naoorlogse bedehuisje is een driezijdig gesloten gebouwtje in gele baksteen onder een rieten wolfdak. Het interieur heeft een gemetseld gewelf. Tegen de blinde sluitingszijden zijn achter een klein bakstenen altaar voorstellingen van Maria en kind met bijbehoren teksten aangebracht in segmentvorige spaarvelden. Een ingelijst glasmozaïek toont een gekroonde Lieve Vrouw met het kind op de arm. Links en rechts hiervan lezen we de geschilderde tekst: “Sancta Maria succere misereris juva pusillanimes refove flebilis ora pro populi” en de vertaling: “Heilige Maria, help ons arme mensen, steun de kleinmoedigen, wek de wenenden, bid voor het volk”. Geschilderd rankwerk van loof en bloemmotieven omgeeft de beide teksten

Bron: langs ’s heren wegen.   Foto's: Wim Blankers.