O.L. Vrouw van Peys  Bosstraat 33 Echt

Korte beschrijving van de kapel van Onze Lieve Vrouw van Schilberg

De huidige kapel werd - blijkens de steen met het chronogram + ankerjaartal in de voorgevel - gebouwd in het jaar 1691, zulks ter vervanging van een oud en veel kleiner kapelletje. Op officiële kadasterkaarten wordt deze oude kapel genoemd “eremittage” naar de eremiet (eenzame kluizenaar, die er woonde). In de boogvensters 5 prachtige glas-in- lood ramen uit 1947 van de Echter Glazenier Jacques Verheyen, met in de buitenmuren 14 opaline kruiswegstaties. In de kapel ziet U het miraculeus beeldje en de 2 schilderijen van Windhausen uit Roermond, die vroeger dienst deden als altaaropstanden, en uitbeelden: “ De herder vindt ’t miraculeus beeldje van Maria” en “Zieken en vereerders bij de Kapel van Schilberg”. Verder vele ex-voto’s, als dank voor verkregen gunsten.     Korte geschiedenis van de zeven voetvallen      We weten niet precies wanneer de zeven voetvallenkapelletjes zijn ontstaan. Ook niet wie de oprichter is. De voetvallen moeten in Echt al gestaan hebben vóór 1670. Ze zijn dus niet gebouwd door de heer F.de Chatelain, die later leefde en bewoner was van het “kasteel” de Holtstraete te Pey (dat gelegen heeft nabij het Chatelain plein). Dit verhaal berust op een schone legende.  Historisch is het wel het verhaal van een van de dochters van de Heer Chatelain, Jacoba geheten. Jacoba schreef een brief aan de bisschop van Roermond, waarin ze vroeg om de voetval- kapelletjes te mogen laten restaureren. Ook vroeg zij als bisschoppelijke gunst een aflaat voor hen, die deelnamen aan de verering van de Zeven Smarten van Maria en die hadden getoond door de zeven voetvallen langs de Houtstraat en Bosstraat te bezoeken en er bij te bidden. De bisschop keurde haar plannen goed en verleende een aflaat van 40 dagen aan hen die volbrachten wat hierboven genoemd werd. Hij voegde er aan toe dat men ook zou bidden voor de belangen van de hele kerk. Deze brief, die bewaard is gebleven, was getekend : mei 1733.    Een ander historisch document dat bewaard is gebleven is de kadasterkaart uit 1716, waar de zeven voetvallen op vermeld staan. Tengevolge van de wegverbreding en moderne verkeerseisen zijn ze afgebroken in 1963, 1965 en 1968; op plaatsen waar ze gestaan hadden, werd een kruis van witte tegels op het trottoir aangebracht. In het jaar 1981 zijn ze - dankzij de medewerking van velen - herbouwd rond de kapel van Schilberg in een rustig park .Bron:http://www.echtkerkelijk.nl/