Duizel

Het Mariakapelleke in Duizel werd gesticht in 1950. Als dank van de Duizelse bevolking aan de H. Maagd voor het gevrijwaard gebleven zijn van rampen door het oorlogsgeweld van WO II. Het is een schepping van architectenbureau Tooten & van Ginderen. Het markante –zevenkantige- gebouwtje staat op historische grond. Hoewel velen dat niet zullen beseffen. Want weinig herinnert nog aan de oorspronkelijke staat van het gebied, dat eeuwen geleden dienst deed als kern van de nederzetting Duizel. De Germanen legden in hun dorp een plein (‘de plaatse’ genaamd) aan, in de vorm van een driehoek. Tot enige tientallen jaren geleden was de vorm hiervan nog redelijk herkenbaar in het gebied. In het midden van het plein maakten de Germaanse dorpsbewoners een vijver, bestemd voor het drenken van het vee en er werden bomen aangeplant. Het plein was gemeenschappelijk bezit. Het was ook bestemd als speelterrein voor de kinderen en als avondlijke verzamelplaats van de mannen om te buurten en verhalen te vertellen..Ook werd de plaatse natuurlijk gebruikt om feestelijke en andere gebeurtenissen enz. te vieren en om recht te spreken. Daarnaast nog ontleent het gebied aan de Groenstraat zijn historische achtergrond aan het feit dat het de plek was waar in de Middeleeuwen de burcht stond van ridder Hendrik van Eyck. De stichter rond 1460 van de Mariakapel aan de Markt in Eersel. Al met al voldoende gronden om wat er nog over is van de historische plek aan de Groenstraat in ere te houden. Ook het Mariakapelleke ontkwam niet aan de ontkerkelijking die was ingezet in de jaren zestig van de vorige eeuw. Het raakte in onbruik en begon te vervallen. Reden voor het Duizelse schuttersgilde van ‘St. Jan Baptist’ om er zich over te gaan ontfermen. Dit leidde ertoe dat het door het kerkbestuur op 13 december 1990 via notariële acte werd overgedragen aan het gilde. Na een grondige opknapbeurt door de leden van het gilde, kon het op 1 mei 1991 feestelijk worden heropend en in ere hersteld.  Bron: Jac Hakkens 1e Regerend Deken van het gilde van 'St. Jan Baptist'

Deze oude foto uit 1950 van het grondwerk t.b.v. de Mariakapel door leden van de Jonge Boerenstand (pastoor op bezoek)