Donaties

Plaats hier Uw oproep om FinanciŽle steun i.v.m. onderhoud van een kapel. info@mariakapellen.nl   


Donaties altijd rechtstreeks naar de beheerder(s) van Mariakapellen

die om financiŽle steun vragen. Hieronder volgen de adressen :


Ondersteuning gevraagd voor alle kosten van onderhoud van de Maria kapel in Hulhuizen   Het is de stichting Maria kapel Hulhuizen Rabobank: 1164.32.292 voor eventuele giften bij voorbaat dank.


Kapel in Spellestraat in Wouw is aan opknapbeurt toe. Vandaar dat deze week een werkgroep in het leven is geroepen die aan de slag gaat om de restauratie te bekostigen. "Het gaat om een bedrag van Ä 19.000 ", geeft Piet van Meel van de gebouwencommissie aan. Met dat geld kan de kapel zodanig opgeknapt worden, dat die weer jaren meekan. . Van Meel is voorzitter, secretaris en pr-man van de commissie, emeritus-pastoor P. Berende zorgt voor de contacten met het bisdom, dokter C. van de Kar beheert de gelden, M. Obels en R. Roeken zijn lid. De laatste maakt een promotiefilm en zet een sponsoractie op. Piet van Meel wil graag meer over de historie van het gebouw weten, hoe de glas-in-loodramen eruitzagen en waar het eerste beeld is gebleven. "Dat glas-in-lood vervangen kan ik zelf. Dat is namelijk mijn hobby." Hij heeft dan wel een foto of tekening nodig van het origineel. Wie hem kan helpen aan geld of informatie, kan bellen naar tel. 06-13820867.


.Wie helpt de armen in Malawi een grote Lourdesgrot bouwen? Wie geeft Maria
een grot ter hare eer? Uw bijdrage kunt u storten op rek. 312630433 t.n.v.
St. Koningin der Harten, Holsloot. Info 0591-564201 
E-Mail : joost-anna-kupers@solcon.nl
 


                                 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plaats hier Uw oproep om FinanciŽle steun i.v.m. onderhoud van een kapel. info@mariakapellen.nl