Boshoven Weert 2 Kapellen


 1e kapel Kapel O.L.Vrouw van Bijstand in Nood  Princenweg 13

Kapel O.L.Vrouw van Bijstand in Nood Deze kapel ligt in een goed onderhouden plantsoentje aan de rand van Boshoven, niet ver van de St.-Odakapel, op de kruising van de wegen Princenweg en Oud Boshoven. Een witgepleisterde kapel op zwarte plint met rondboogingang en -ramen, geaccentueerd met lichtgele kleur. De kapel is voorzien van een tonvormig, zwart gedekt dak. De kapel werd oorspronkelijk gesticht in 1755, werd in 1905 herbouwd en in 1921 opnieuw herbouwd op de huidige plek. De kapel heeft een rechthoekig grondvlak. De voorgevel wijkt enigszins naar buiten. De ingang wordt gesloten door een houten, bruingeschilderde deur. Op de voorgevel staat en witgeschilderd cementstenen kruis. Boven de ingang is een opening aangebracht met daarin een klok. bron: Kerkgebouwen in Limburg


2e kapel   Heilige Oda en de Heilige Apollonia

Foto's Daan de Jong

“de kapel van de Heilige Oda en de Heilige Apollonia”. De Boshoverschans diende vroeger om de mensen uit dit dorp te beschermen tegen Spaanse troepen en hun bondgenoten, die het gebied onveilig maakten. De kapel van de Heilige Oda en de Heilige Apollonia stamt uit het begin van de 18e eeuw, maar het skelet van deze kapel staat al sinds de 15e of 16e eeuw. In de kapel stonden beelden, die inmiddels naar het museum zijn gebracht. De beelden in de kapel zijn vervangen door replica's. In 1985 is de kapel door de buurtbewoners opgeknapt. Kapel van de Heilige Oda en de Heilige Apollonia aan de Schansbeemdweg. Deze kapel, gelegen op de Boshoverschans was van de 17e eeuw tot the jaren 30 van de 20e eeuw een bedevaartplaats[1][2]. Reeds in 1485 wordt melding gemaakt van een aan de Heilige Oda gewijde kapel. De huidige kapel stamt uit het begin van de 18e eeuw, maar ze bevat een houten skeletbouw uit de 16e of wellicht de 15e eeuw. Boven de ingang is het jaartal 1722 te lezen. De kapel heeft een klokkentorentje. De beelden van de Heilige Apollonia zijn voorzien van de teksten, die het jaartal in Romeinse cijfers weergeven.


- Het 18e-eeuwse lindehouten beeld van Apollonia (106 cm hoog) is bruin geschilderd en grof gesneden. De heilige draagt evenals Oda (? Boshoven, Oda) een lang gewaad, een korte mantel en spitse schoenen. In haar handen draagt zij vergulde attributen: een palmtak en een tang met daarin een tand geklemd.- In de 18e eeuw kreeg de kapel ook een nieuw altaar. Rechts van dit altaar kwam in een nis boven de toegang tot de sacristieruimte een tweede Apolloniabeeld (60 cm hoog) te staan (in de linkernis stond het Odabeeld). Apollonia draagt een palmtak en een tang waarin een tand is geklemd. Later is dit beeld monochroom bruin geschilderd. Het beeld had waarschijnlijk slechts een - Boven het beeld naast het altaar staat de tekst: 'aLLe eere toegeVoegt aan De heYLIgen, die VVort gegeVen aLLeen aan goD' (=1671). Eronder staat: 'De saLIge apoLLonIa Is bIJ JesUs Voor ons Voorspraekers In De tanDpIJn' (=1672). Onder het andere beeld staat: 'Apollonia maget teer, bewaar mij voor het tandenzeer'.- De twee beelden van Apollonia zijn rond 1980 overgebracht naar het museum Jacob van Horne te Weert en in de kapel vervangen door afgietsels in kunsthars van de originelen. Naast het Apolloniabeeld bij het altaar hangen enige ex-voto's, die echter vooral toe te schrijven zijn aan Oda. Bron: Meertens instituut