Borculo

In 2015 aan het KJ-gebouw, kerkpleinzijde een Mariakapelletje geplaatst, geschonken door enkele parochianen.

 

Foto: Henk van Woudenberg

Het KJ-gebouw, staande aan de linkerkant van het kerkplein, is in 1888 oorspronkelijk als catechismuskamer gebouwd. In 2011/2012 is dit gebouw grondig gerestaureerd tot een nieuw en eigentijds parochieel centrum. De buitenzijde is zodanig verbouwd dat de samenbindende uiterlijke stijl met de kerk en voormalige pastorie (thans verhuurd aan derden) zo veel als mogelijk is gehandhaafd. De binnenzijde is geheel gestript en verbouwd tot een praktisch werkbaar "centrum" voor de vrijwilligers, parochianen en diverse groeperingen van de Borculose Geloofsgemeenschap. Realisering van het restauratieproject is mogelijk geworden dankzij een verkregen niet onaanzienlijke provinciale en gemeentelijke subsidie, alsmede toegevoegde aanvullende "eigen" middelen. Het KJ-gebouw is vernoemd naar de enige kapelaan die de Borculose parochie ooit gehad heeft. Naamgever is Kapelaan W.J. Jongerius, die tijdens de oorlogsjaren de zieke Pastoor J. Kroot verving.  Bron: http://www.12apostelen.nl/wp-content/uploads/2016/11/Geschiedenis-Borculo1.pdf