Berghem

Mariakapel te Berghem.

 

De kapel is gelegen op de hoek van de Zevenbergseweg en het fietspad Rijsven tussen Oss en Schaijk. De kapel is in 1957 op initiatief en met hulp van de verkennersgroep P.G. Frassati ter gelegenheid van het 12 jarig bestaan van hun vereniging tot stand gekomen. Het onderste deel van het metselwerk werd toen door Naris Reijs gerealiseerd.

Op 03-11-1957 werd door pastoor van Weerd de kapel ingewijd. Diverse keren werd het Mariabeeld vernield doch steeds opnieuw werden nieuwe beelden verkregen o.a. vanuit de St.Jan in Den Bosch en van de zusters uit Heesch.

In 1988 heeft er een grote renovatie plaats gevonden en werd het geheel voorzien van een afdak bestaande uit gezaagde dennenbomen. Tevens werd een traliewerk ter bescherming van het Mariabeeld gemonteerd. Pater Van Wanrooij verrichtte de inwijding. Hierbij was dhr. N.Reijs(92jaar)aanwezig.

Ondanks genoemde maatregelen werden de gipsen beelden steeds weer vernield.

In 1999 is er een Mariabeeld uit hout vervaardigd en door de huidige scoutinggroep in de kapel geplaatst. Dit beeld is nog steeds intact.

Door dhr. A. van Oorsouw is toen ook een nieuw bord geplaatst en de gemeente heeft gezorgd voor een bank en de verharding van het voorterrein.

Fietsers, die op hun route langs de kapel komen, brengen vaak bloemen mee.

Het is een markant punt en voor velen even een moment om uit te blazen en tot bezinning te komen.

Maria, moeder van de verkenners, bidt voor ons.

 Bron: G.Bimbergen  Foto's:Joop Timmermans.