Bakel    Mariagrot   Julianastraat 7

Sinds kort (2004)staat er een nieuw gebouwde Mariagrot in de Julianastraat in Bakel.

De nieuwe Mariagrot in Bakel (gemeente Gemert-Bakel) is uitgevoerd in baksteen. In de nis is een Mariabeeld geplaatst. Op 08 oktober 2004 is Mariagrot in Bakel, ingewijd. Een werk-groep heeft ervoor gezorgd, dat met medewerking van veel instanties en personen, deze nieuwe Mariagrot tot stand is gekomen. Reden van deze bouw is als volgt: De Bakelse Sophie Jaspers,  heeft aan Maria een belofte gedaan om de oude Mariagrot te verplaatsen, omdat die grot achter bebouwing verborgen en vergeten was geraakt. Mevrouw Jaspers kon destijds niet vermoeden, dat de verplaatsing zo veel tijd en werk in beslag zou gaan nemen. Het bleek niet mogelijk te zijn om de oude grot te verplaatsen, dus moesten er plannen worden gemaakt voor de bouw van een nieuwe grot. In eerste instantie namen hiervoor de volgende personen het initiatief: Nelly v.d. Heijden, Nelly v.d. Heuvel, Lambert v.d. Kerkhof en Frans van Heuven (Wethouder). Na alle moeite, die deze mensen deden, had het streven van Sophie Jaspers inmiddels bij de officiŽle instanties bekendheid gekregen. Sophie bleef volhouden en er werd een oproep gedaan via "De Korhoen" waardoor enkele mensen er weer opnieuw de schouders onder hebben gezet. Sjaan van den Heuvel en Jan Cremers beheerden het geld, geschonken door sympathisanten van de actie, om de materialen voor de bouw te bekostigen.

Op Zondag 8 Oktober 2004 na de viering van 10.00 uur in de St. Willibrorduskerk welke in het teken stond van oktober - Mariamaand -, trok men in een stoet richting Julianastraat naar de nieuwe Mariagrot. Het nieuw te plaatsen beeld van Onze Lieve Vrouw van Lourdes werd gedragen door 4 leden van het St. Willibrordusgilde. Bij aankomst vond er een instrumentaal optreden plaats van een ensemble uit het opleidingsorkest van Harmonie "Musis Sacrum". Daarna was er een voordracht van een eigen gemaakt gedicht van Mevr. Cato van Mierlo - Sleegers.  Vervolgens was er een optreden van het Kinderkoor St. Willibrord, gevolgd door een toespraak van Burgemeester Mr. J.H.A.G. van Maasakkers, die de Bakelnaren feliciteerde met deze mooie Mariagrot en hoopte dat hier veel mensen even stil zouden gaan staan om te bidden.

Daarna werd de inwijdingsceremonie verricht door Pastor Thijssen, terwijl de aanwezigen het "Wees Gegroet" baden. Sophie Jaspers was de eerste, die bij het Mariabeeld een kaarsje mocht opsteken. Het duo Pieter en Sandra zongen een Marialied en het Willibrordusgilde bracht een vendel-groet. Het dankwoord werd uitgesproken door Jan Cremers, lid van de werkgroep "Verplaatsing Mariagrot Bakel". Tot slot van deze inwijdingsdienst vond er nog een samenzang plaats met begeleiding van het ensemble

 

De oude Mariagrot (1945) staat nog steeds op zijn oude plek, welke vroeger behoorde bij de tuin van het klooster van de zusters Franciscanessen in Bakel. Helaas is het nu een verborgen hoekje geworden omdat er een gebouw voor gezet is. De grot is te zien vanaf het Gildepad, dat langs de kerkhofmuur loopt en ligt tussen de kerkhofmuur en het gebouw Julianastraat 7.  Hieronder een foto. bron: H.Donkers