Angeren

Op de begraafplaats van de katholieke Sint Bavo kerk te Angeren bevindt zich een kapel ter ere van Onze Lieve Vrouw van Banneux .Sinds Maria in1933 is verschenen in Banneux, is deze plaats in de Belgische Ardennen een pelgrimsoord geworden .Twee keer per jaar, in de lente en de herfst, vertrekt vanuit Lingewaard een vijfdaagse ziekenbedevaart naar dit oord.

De Maria kapel in Angeren werd in 1995 opgericht op particulier initiatief van Mevrouw H van Moerkerk. Zij was toen al ruim veertig jaar propagandiste voor het Banneux werk,waarin het organiseren en verzorgen van bedevaarten naar Banneux centraal staat .Het religieuze gebouwtje is dan ook bedoeld om de verbondenheid met deze bedevaarten uit te drukken en de band met het pelgrimsoord symbolisch te versterken. In November 1994 werd er een begin gemaakt met de voor bereiding voor de bouw van deze kapel. Er moest een stukje grond gevonden worden, en diverse gesprekken met aannemers plus bouwtekeningen ontworpen worden en de goed keuring van de gemeente. Al spoedig stelde het kerk bestuur een stukje afvalgrond beschikbaar dit moest echter helemaal omgezet worden eer er met de bouw kon worden begonnen.

Op 14 mei 1995 werd de Maria kapel gewijd. s ’Morgens om 11 uur vond een plechtige Hoogmis plaats in de Sint Bavo kerk in Angeren die voor deze gelegenheid keurig was versierd. Na deze plechtigheid werd in processie naar de kapel gelopen. Daar volgde de inzegening door pastoor Z.E.H.J. Kievitsbosch. Ook Pastor Heinen, Pastor Diergaarde en Pater Derksen waren hierbij aanwezig.

De kapel is een vierkant gebouwtje en opgetrokken uit baksteen Aan de voorzijde word deze afgesloten met een smeedijzer hekwerk en daar achter is een schuifpui geplaatst. In de kapel is een levens groot Maria beeld geplaatst met enkele teksten weergeven links een gebed met aanroepingen tot Maria van Banneux.Onder het beeld staat een vertaling van de Latijnse tekst die in Banneux op een mozaiektegel in de vloer van de kleine Kapel is aangebracht Als volgt “HVS VENIENS VOLVIT MATRIS RECLVDERE PECTVS” Op de plek waar Maria stond toen zij aan Mariette Beco verscheen; Hier heen komend wilde zij ons haar moeder hart openen boven de ingang van de kapel staat eveneens een tekst en wel “Moeder van de verlosser, Moeder van God” Deze tekst staat in Banneux in het Latijns in de rand boven het hoofdaltaar op de Esplanade. Ook is inmiddels het altaar in de kapel helmaal bekleed met zwart marmer, door een sponsor geschonken uit ons dorp is later aangebracht door dhr Van Moerkerk. De wens van mevrouw v Moerkerk kwam in vervulling met behulp van vele sponsors.

De kapel is o.a. betaald door giften en sponsors van bedrijven die voor het materiaal hebben gezorgd. Daarna waren er enkelen vrijwilligers verantwoordelijk voor de bouw o.a de heer van Moerkerk Ben de echtgenoot van de initiatiefneemster ,had de algehele leiding Het hek werk en het vergulden kruis op de kapel vervaardigt door Dhr. Pelen De andere actieve krachten waren dhr G. Polman timmerman Dhr. Jan Thuis en Dhr. Wim Jansen.

Tijdens de Angerse Omdracht ,de jaarlijkse processie in Angeren en wel op het feest van Peter en Pauwlus word het allerheiligste rond gedragen en op verschillende rust altaren uit gesteld. Ook van deze kapel wordt dan gebruikt, heel erg aan doenlijk. Dit hoogfeest van het heilige lichaam en Bloed van Christus wordt gevierd op de tweede Zondag na Pinksteren. Daarna wordt door de tuin naar de Maria kapel gelopen waar het Allerheiligste. De geconsacreerde hostie ,voor de beeltenis van Maria op het altaar wordt geplaatst .Om kleur te geven aan de rijkdom van de jaarlijkse processie worden vlaggen mee gedragen in de stoet . en de processie staat onder leiding van de vereniging Adoro Te uit Angeren.

Voor alle informaties over de bedevaart naar Banneux en tevens het ziekenwerk kunt uw terecht bij Mevr. H. van Moerkerk. Tel. 026 3253716.  Foto's en tekst: Ben en Hennie van Moerkerk (Beheerders, Maria Kapel Angeren)