Strijbeek    Stijbeekseweg  hoek  Goudbergseweg

Omstreeks 1518 werd in.Strijbeek een kapel gebouwd. Strijbeek was groter dan Ulvenhout en had ongeveer even veel inwoners als Galder. De kapel was beduidend groter dan de huidige. Ze was 22 m. lang en 15 m hoog. Als in het begin van de 16e eeuw een kapel in Strijbeek gebouwd wordt, is toewijding aan de heilige Hubertus heel begrijpelijk. Hij was de eerste bisschop van het bisdom Luik, waar Strijbeek ook onder viel en inmiddels ook patroon van de jacht. In 1520 werd er een beneficie gevormd, toegewijd aan de Heilige Maagd, H.Cornelius en H-Hubertus. Ook de toewijding aan Cornelius is niet zo vreemd. Deze bisschop werd in 251 in Rome gewijd en heeft als enige on der de pausen een plaats gekregen in de volksdevotie. Hij was patroon van het hoorn vee vanwege het verband tussen zijn naam en het Latijnse Cornus: hoorn. Na de inwijding,in 1520, werd er .elke vrijdag een Heilige Mis gelezen In 1556 werd er een speciaal gegoten Corneliusklokje in de toren gehangen, gegoten door Jacob Waqhevens. Het klokje werd na de reformatie geschonken aan de capucijnen in Meersel-Dreef, die het in de Luciakapel van Meersel hingen.In 1756 kwam er een nieuwe klok in de kapel gegoten door G.du Mery uit Brugge. De tachtigjarige oorlog met zijn verschrikkingen ging niet ongemerkt voorbij, maar in 1625, na de inname van Breda door de Spanjaarden, bloeide de katholieke eredienst als nooit tevoren.

In 1648 gingen alle katholieke kerkgebouwen over in protestantse handen. Na een korte periode als schuilkerk te hebben gefungeerd voor de gelovigen uit Ginneken stond het gebouwtje meer dan een eeuw leeg. In 1198 kwam de kapel weer in katholieke handen  maar het kwam niet meer tot regelmatige erediensten. Na 350 jaar waren de onderhoudskosten zo hoog geworden dat besloten werd tot sloop. De huidige Strijbeekse kapel, kleiner dan de voorganger, dateert uit 1872 en is gebouwd met behulp van materialen die van de gesloopte 'oude' kapel kwamen.De zijgevels kregen glas-inlood- ramen met voorstellingen van Maria met het Christuskind en van Hubertus. In een nis in de voorgevel, boven de entree, kwam een beeld van Hubertus. In 1979 is ter gelegenheid van 75 jaar parochiekerk in Ulvenhout de restauratie van het gebouwtje ter hand genomen. Op initiatief van het kerkbestuur werd de fundering tegen vocht behandeld, het metselwerk opnieuw ingevoegd en het klokkenstoeltje gerepareerd en kwam er een nieuwe windwijzer. Het Hubertusbeeld uit 1872 was toen al verdwenen. In de nis boven de ingang werd 'n nieuw, veelkleurig, gipsen Hubertusbeeld geplaatst, opgespoord door een aantal jagers rond de kapel. Ter bescherming tegen diefstal en vandalisme, is de nis met het beeld met een doorzichtige kunststof plaat afgesloten. Hubertus is afgebeeld als patroonheilige van de jagers, gekleed in een traditioneel  jachtkostuum, met een jachthoorn in zijn hand. Voor hem staat een hert met een crucifix tussen het gewei. Elk jaar wordt Hubertus bij de kapel gevierd door school.

Volgens een middeleeuwse legende was de uit Zuid Frankrijk afkomstige Hubertus als jongeman verzot op wereldse genoegens. Toen hij op Goede Vrijdag op jacht was, kwam hij oog in oog te staan met een hert, dat in zijn gewei een lichtend kruis droeg. Een stem uit de hemel vermaande Hubertus niet te jagen op Goede Vrijdag. Dit visioen bewerkstelligde zijn bekering tot het christendom. Hij werd opgeleid door Lambertus  bisschop van Tongeren en Maastricht. In 703 werd hij tot bisschop gewijd en volgde hij Lambertus zijn leermeester op. In 721 verplaatste hij de bisschopszetel van Maastricht naar Luik. Hij werd daardoor de eerste bisschop van Luik. Hubertus stierf in 729 in Tervuren en werd aanvankelijk te Luik begraven. Later werd zijn lichaam overgebracht naar de abdij van And Lodewijk de Vrome kwam vaak jagen in Saint-Hubert. Zodoende werd Hubertus de patroon van de jacht. Ook wordt hij aangeroepen tegen hondsdolheid. Zijn feestdag is 3 november. Dan wordt er St-Hubertusbrood gewijd, in onze streken bekend als "Hubkes". Volgens het geloof beschermen de hubkes tegen hondsdolheid. De Norbertijnen zorgden er vanaf de 12e eeuw voor, dat Hubertus een populaire heilige werd in onze streken. Zij propageerden ook de verering van heiligen als Catharina, Johannes de Doper en Cornelius.

Sint Isidoruskapel


Sint Isidoruskapel   Markweg 7, 4856 AC Strijbeek, Noord-Brabant,
Sint Isidorus is de patroon van de landbouwers.
Isidorus leefde als eenvoudige landbouwer in de omgeving van Madrid.
Met zijn echtgenote leefde hij een voorbeeldig leven van arbeid en gebed.
Hij staat hier afgebeeld met een ploeg. De legende vertelt dat twee engelen zijn ploegwerk verrichtten opdat hij intussen tot God kon bidden. Hij stierf in het jaar 1130 en werd in 1622 door Paus Gregorius XV heilig verklaard.
Zijn feestdag is op 15 /mei.
Ter afronding van het project: "inrichting van het zuidelijk Markdal fase II" is door vrijwilligers uit de streek dit veldkapelletje ontworpen en gerealiseerd.
Kees van Tilburg Initiatiefnemer
Han van Schendel Architect
Annie Graumans-Christianen Kunstenares
Walther Christianen Bouwer Veldkapel
Paul Heye Pastor Laurentiusparochie
Op donderdag 21 april 2005 is de kapel ingezegend door Pater Luk Wouters van het kapucijnerklooster te Meersel-Dreef en Pastor Paul Heye van de Laurentiusparochie te Ulvenhout.
De formele ingebruiksstelling werd verricht door Mevrouw Drs. J.M.P. Moons, Gedeputeerde Provincie Noord-Brabant.
Stichting Restauratie Kerkgebouwen Galder-Strijbeek-Ulvenhout