St. Quirinuskapel Halsteren bij de splitsing Halsterseweg Thoolseweg

Met Quirinus wordt de maarschalk Quirinus bedoeld. In 1983 werd door J. Sinke, wethouder van de gemeente Halsteren, het initiatief genomen een nieuwe kapel met bron op te richten, waartoe de 'Stichting St. Quirinuskapel' in het leven werd geroepen. Voorzitter werd de pastoor van de parochie en vice-voorzitter de dominee van de hervormde gemeente Halsteren/ Nieuw-Vossemeer. Met deze samenwerking werd verwezen naar de tijd van de ene christelijke kerk voor de reformatie, toen de Quirinuskapellen in het Land van Bergen op Zoom werden gebouwd. Architect Alph. van Woerkom ontwierp de kapel, een 'open gebouwtje in romaanse stijl met een puntdak, tegen de achterwand een afbeelding van Quirinus, en het putje'. In 1985 werd begonnen met de bouw. Het wandkeramiek, voorstellende St. Quirinus, werd gemaakt door Jac van der Smissen. Op 30 november 1985 werd de kapel ingewijd door de pastoor en de dominee. Zij kan getypeerd worden als een klein monument ter herinnering aan de vroegere devotiekapel.  Bron: Meertens-intituut. Foto's Wim Blankers.